ORGANIZIMI I BRENDSHËM

од admin_kult

KËSHILLTARË TË VEÇANTË

KËSHILLTARË SHTETËRORË

Sektori për Monitorim,Zvhillim dhe Mbështetje Logjistikë

1.1. Departamenti për Mbështetje Logjistike

1.2. Departamenti për Çmime Shtetërore

Sektori për Veprimtari në Fushën e Kulturës dhe Artit

2.1.  Departamenti i Dramës dhe Filmit

2.2.  Departamenti i qendrave  të Kulturës, Folklorit dhe Veprimtarisë Muzikore-Skenike

2.3. Departamenti i Arteve Vizuele,Arkitekturë dhe Dizajn

2.4. Departamenti i Industrive Kreative dhe Projekteve Interdiciplinare

Sektori i Botimit ( Sektori i librit)

3.1.Departamenti i Letërsisë dhe Botimit

3.2.Departamenti për planifikim strategjik, zhvillim,analizë, hulumtim promovim të veprimtarisë botuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Sektori për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore

4.1. Departamenti i Veprimtarisë Bibliotekare

4.2. Departamenti i Veprimtarisë Muzeale dhe Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jomateriale

4.3  Departamenti i Trashëgimisë Kulturore të Paluajtshme dhe Mbrojtjen e të Mirave Audiovizuele

Sektori për Bashkëpunim ndërkombëtarë dhe Bashkëpunim me UNESKO të Republikës së Maqedonisë së Veriut

5.1. Departamenti për Bashkëpunim Bilateral

5.2. Departamenti për Bashkëpunim Multilateral

5.3. Departamenti për Koordinim të Bashkëpunimit Kulturorë  me Republikën Kombëtare të Kinës dhe vendet e Evropës Qëndrore dhe Lindore

Sektori I Integrimeve Evropiane

6.1. Departamenti i Evropës Kreative të BE-së- nënprogrami Kultura

6.2. Departamenti për Koordinimin e Projekteve IPA dhe llojeve tjera të ndihmës së huaj

Sektori i Çështjeve Financiare

7.1. Departamenti për Koordnimin Buxhetor

7.2. Departamenti për Kontrollin e Buxhetit

7.3. Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave

Sektori i Punëve të Përgjithshme

8.1. Departamenti  i Çështjeve Administrativo-Pasurore dhe Arkivore

8.2. Departamenti i Informatikës

Sektori I Furnizimit Publik

9.1. Departamendi për Zbatimin e Furnizimit Publik

9.2. Departamenti për Monitorimin dhe Realizimin e Marrëveshjeve e dhëna për Furnizim Publik

Sektori për Çështjet e Investimeve

10.1. Departamenti për Monitorimin dhe Realizimin e Objekteve Investitore

10.2. Departamenti I Investimeve dhe Sigurimeve

Sektori për Çështjet Normative-Administrative dhe për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

11.1. Departamenti për Çështje Normative

11.2. Departamenti për Çështje Administrative

11.3. Departamenti i të Drejtave të Autorit dhe të Drejtave të Përafërta

Sektori për Sektori për mbikëqyrje Administrative dhe Inspektuese

12.1.Departamenti për Mbikëqyrje Inspektuese

12.2. Departamenti për Mbikëqyrje Administrative dhe Mbikëqyrje  mbi Përdorimin e Dedikuar  të Mjeteve Buxhetore

Departamenti I Auditimit të Brendshëm
Departamenti i Planifikimit Strategjik, Krijimit të Politikave dhe Monitorimit
Departamenti I Burimeve Njerëzore

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе