Qasje e lirë në informacione publike (pyetje dhe përgjigje)

од admin_kult

Барање документи и информации за техничките функции на е апликацијата за поднесување пријави за годишни конкурси

Барање за состав на комисија на виш библиотекар и советник библиотекар

Деловник за работа на Националната комисија за УНЕСКО  на Република Северна Македонија

Деловник за работа на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија

Доделени средства преку МК на невладини организации во текот на 2021 година

Фасада на „Сити галери“ – Плоштад Македонија

Финансиски и наративен извештаи за Ансамбл на Албански народни песни и ора 2019,20,21 година

Копија од записникот од 12 седница на комисијата за управување со Охридски регион

Податок за финансиски средства за секоја НУ за плати на вработени

Радио Буба Мара

Сите списи за предмети за радио Буба Мара

Услуги од надворешни лица за постапки по јавни набавки

Вработувања во МК

Записници од вонредни инспекциски надзори врз Ансамбл на албански народни песни и ора

Идентификациски број на МК во катастар

Исплатени парични средства на Кинофилм за проектот„Улица“

Документација за јавен конкурс на Турски театар

Документација поврзана со иницијатива за воведување на Е апликација во МК

Информација за НУ  Албански песни и ора

Потврда за хонорарот на авторот Хасан Хода за дело „Јазик на лектирите за основно образование“

Причини за неисплаќање на парични средства на Кинофилм за проектот „Улица“

Службени патувања на Министерката за култура во и надвор од државата

Службени патувања на Министерката за култура во и надвор од државата-2

Службени патувања на Министерката за културата во и надвор од државата-3

Број на вработени во секторот за односи со јавноста

Записник од извршен надзор

Кога е донесен годишниот план за работа за секоја година од 2017-2022г

Начин и по која одлука е пресметувана вредноста на бодот во НУ Филхармонија од 2016 до 2018г

Допис до НУ драмски театар

Одговор до НУ Драмски во врска со јавен оглас 1507489 од 04.01.2021г.

Податоци за јавна набавка за отпадна опрема

Трошоци за службени патувања на министер

Уредба за финансиска подршка на уметници и др лица

Интегрален текст од говорот на министерот за годишните програми

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе