INFORMACION PUBLIK

од admin_kult

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 101/19), Ministria e Kulturës, për persona zyrtar për rregullimin e informacioneve me karakter publik, përcaktoi:

Ana Kardulla, tel. për kontakt: 02/3240 644 

Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informatat publike https://aspi.mk/

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të marrin informacione me karakter publik me plotësimin e:

Kërkesës për qasje në infromacionet me karakter publik

Kërkesa për qasje në informacionet me karakter publik mund të dorëzohet në formë të shkruar me postë tek adresa e e Ministrisë së Kulturës: rr. „Gjuro Gjakoviq“ nr. 61,1000 Shkup,personalisht tek arkivi i Ministrisë, si dhe në adresat elektronike të personave zyrtar për rregullimin e informacioneve me karakter publik:   

ana.kardula@kultura.gov.mk

Informacione dhe dokumente të veçuara të Ministrisë së Kulturës mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme:

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK TË MINISTRISË SË KULTURËS

Udhëzim për mënyrën e shfytëzimit,menaxhimit dhe mirëmbajtjen e automjeteve motorike zyrtare në dispozicion të Mnistrisë së Kulturës

Udhëzim  për mënyrën e shfrytëzimit të kartelave me të cilat bëhet pagesa nëpër vende fizike për karburante, njohja e shpenzimeve për pagesën  e kompenzimeve për shfrytëzimin e rrugës(pagesës rrugore) dhe njohja e shpenzimeve për transportin me taksi për nevoja zyrtare

Udhëzime për mënyrën e shfrytëzimit, menaxhimit,mirëmbajtjen, ruajtjen dhe evidentimin e automjeteve motorike zyrtare në dispozicion të Ministrisë së Kulturës

Politika në integritet

Rregullat për trajtimin e dhuratave,komoditeteve dhe mikëpritjen në Ministrinë e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе