EVROPA KREATIVE

од admin_kult

Evropa Kreative 2014-2020-projektet e mbështetura

Tabela e përfunduar me projektet e mbështetura dhe rezultatet nga Konkursi për pjesëmarrje në finansimin e projekteve të personave juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut që janë mbështetur nga programet e Evropës Kreative(2014 – 2020)- Nënprogrami Kultura për vitin 2021

Është vazhduar afati për dorëzimin e propozim-projekteve në suazat e Thirrjes për projekte për bashkëpunim evropian për vitin 2022 deri më 5 maj të vitit 2022

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË FINANCIMIN E PROJEKTEVE TË PERSONAVE JURIDIK NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT QË MBËSHTETEN NGA PILOT-PROJEKTI I AGJENCISË EKZEKUTIVE PËR ARSIM DHE KULTURË TË BASHKIMIT EVROPIAN: PROJEKTE PËR BASHKËPUNIM NË BALLKANIN PERËNDIMOR „PËRFORCIMI I BASHKËPUNIMIT KULTUROR DHE KONKURRENCA E INDUSTRIVE KULTURORE DHE KREATIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR“ PËR VITIN 2021

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË FINANCIMIN E PROJEKTEVE TË PERSONAVE JURIDIK NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT QË MBËSHTETEN NGA PROGRAMI EVROPA KREATIVE (2014-2020)- NËNPROGRAMI KULTURA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR VITIN 2021

Konkurs për pjesëmarrje në finansimin e projekteve të personave juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët mbështeten nga programi Evropa Kreative(2014-2020)-Nënprogrami Kultura i Bashkimit Evropian.

Konkurs për pjesëmarrje në finansimin e projekteve të personave juridik të Republikës së maqedonisë së Veriut që mbështeten nga pilot projekti i Agjencisë Ekzekutive për Arsim dhe Kulturë të Bashkimit Evropian: Projektet për bashkëpunim në Ballkanin Perëndimor për vitin 2022

Thirrje për mbështetje të edukimit mediatik (CREA-CROSS– 2022–MEDIALITERACY)

Programi sesioni Informativ për Programin „Evropa Kreative 2021 – 2027“ Nënprogramet: „Kultura“ dhe „MEDIA“ 29 mars të vitit 2022

Programi sesion Informativ për Programin „Evropa Kreative 2021 – 2027“Nënprogrami: „Kultura“ dhe „MEDIA“ 6 prill viti 2022  Vendi: IN Instituti dhe Muzeu Manastir

Thirrja për dorëzimin e propozim-projekteve për qarkullimin e veprave letrare evropiane 2022 (CREA-CULT-2022-LIT) është duke u zhvilluar, me afat të fundit për dorëzimin e aplikimeve onlajn deri më 31 maj të vitit 2022

NJOFTIM

Tabela e parashtresave të pranuara në Konkursin për pjesëmarrje në financimin e projekteve të personave juridik nga Republika e Maqedonisë së Veriut që kanë mbështetjen e Pilot-projektit të Agjencisë Ekzekutive për arsim dhe shkencë të Bashkimit Evropian: Projekte për bashkëpunim në Ballkanin Perëndimor „Përforcimi i bashkëpunimit kulturor dhe konkurrenca e industrive kulturore dhe kreative në Ballkanin Perëndimor“ për vitin 2022   

Tabela e parashtresave të projekteve të miratuara të Konkursit për pjesëmarrje në financimin e projekteve të personave juridik nga Republika e Maqedonisë së Veriut që mbështeten nga Programi  „Evropa Kreative(2014-2020) -nënprogrami Kultura“ të Bashkimit Evropian për vitin 2022

Konkurs për pjesëmarrje në financimin e projekteve të personave juridik nga Republika e Maqedonisë së Veriut që mbështeten nga Programi Evropa Kreative 2021-2027- Nënprogrami Kultura e Bashkimit Evropian për vitin 2022

Parashtresë për pjesëmarrje në financimin e projektev të personave juridik  nga Republika e Maqedonisë së Veriut që mbështeten nga programet e Evropa Kreative – Nënprogrami Kultura (2021-2027) për vitin 2022

Parashtresë për pjesëmarrje në financimin e projekteve të personave juridik nga Republika e Maqedonisë së Veriut që mbështeten nga programet e Evropa Kreative – Nënprogrami Kultura (2021-2027) për vitin 2022 në veprimtatinë e rrjeteve evropiane

Tabela e projekt-aplikacioneve të miratuara të Konkursit për pjesëmarrje në financimin e projekteve të subjekteve juridike nga Republika e Maqedonisë së Veriut të mbështetur nga programi “Evropa krijuese (2014-2020) – nënprogrami Kultura” i Bashkimit Evropian për vitin 2022

THIRRJE E HAPUR„Kultura lëviz Evropën“(Culture Moves Europe)

Formular për planim operativ dhe financiar për shfrytëzimin e mjeteve buxhetore në vitin 2022 për ko-financimin e projektit të mbështetur nga programi Evropa Kreative -Nënprogrami kultura (2021-2027) për institucionet kombëtare dhe shfrytëzues të tjerë

Evropa Kreative e BE-së- Nënprogrami KulturaThirrje e Hapur për bashkëpunim evropian për vitin 2023

Evropa Kreative e BE-së – Nënprogrami KulturaThirrje e hapur – Qarkullimi i veprave letrare evropiane për vitin 2023

THIRRJA PUBLIKE E UNIONIT EVROPIAN PËR ÇMIMIN E RI EVROPIAN BAUHAUS 2023

 


Можеби ве интересира:

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе