Në organizim të  QASHMB ,,IlijaNikollovski-Luj” nga sot deri më 25 tetor në Shkup do të mbahet konferencë ndërkombëtare ballkanike e titulluar ,,Gjendja dhe perspektivat në muzikën dhe edukimin e baletit”.

Në konferencë ku do të marrin pjesë pedagogë të muzikës dhe baletit nga Sllovenia,Kroacia,Serbia,Austria,Anglia,Bugaria,Kosova dhe nga vendi jonë do të shqyrtohet dhe çështje specifike në fushën e muzikës profesionale dhe edukimit të baletit.

Konferenca ndërkombëtare  ballkanike realizohet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit dhe është pjesë e aktiviteteve të QASHMB ,,IlijaNikollovskiLuj” për shënimin e 75 vjetorit të themelimit të shkollës.