VENDIM Për  ndrajen e Çmimit shtetëror ,,23 Tetori” në vitin 2016