ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

од Ministerstvo za kultura

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 30.10.2023 – 03.11.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 06.11.2023 – 10.11.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 13.11.2023 – 17.11.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 20.11.2023 – 24.11.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 27.11.2023 – 01.12.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 04.12.2023 – 07.12.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 11.12.2023 – 15.12.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 18.12.2023 – 22.12.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 25.12.2023 – 29.12.2023 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 08.01.2024 – 12.01.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 15.01.2024 – 19.01.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 22.01.2024 – 26.01.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 29.01.2024 – 02.02.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 12.02.2024 – 16.02.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 19.02.2024 – 23.02.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 26.02.2024 – 01.03.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 04.03.2024 – 08.03.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 11.03.2024 – 15.03.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 18.03.2024 – 22.03.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 25.03.2024 – 29.03.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 08.04.2024 – 12.04.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 15.04.2024 – 19.04.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 29.04.2024 – 03.05.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 06.05.2024 – 10.05.2024 ГОДИНА

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ НАДЗОРИ 13.05.2024 – 17.05.2024 ГОДИНА

ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА ЦЕЛОСНА ВЕРЗИЈА

Закон за аудиовизуелните добра

Закон за библиотеките

Закон за филмската дејност

Закон за издавачката дејност

Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата  

Закон за музеите

Закон за употребата на македонскиот јазик

 Закон за културата

ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА СКРАТЕНА ВЕРЗИЈА

Закон за библиотеките

Закон за аудиовизуелни добра

Закон за музеите

Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата  

Закон за употребата на македонскиот јазик  

Закон за културата       

Закон за издавачката дејност

Закон за филмската дејност   

Годишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2024 година

Годишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2023 година

Годишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2022 година

Годишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2021 година

Годиишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2020 година

Извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни , 2020 година

Извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за периодот јули – декември , 2020 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2019 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2018 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА, СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР , ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – ЈУНИ 2023 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА, СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ – ДЕКЕМВРИ, 2023 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА, СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – ЈУНИ, 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА , СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ – ДЕКЕМВРИ, 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – ЈУНИ, 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА  ПЕРИОДОТ ЈУЛИ – ДЕКЕМВРИ, 2021 ГОДИНА

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспециски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

ЛИСТА НА НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НУ – КУ Манифестации – 3

НУ –  Конзерваторски центри и археолошки локалитет – 4

НУ – Заводи и музеи – 5

НУ – Библиотеки -5 

НУ – Галерии – 2

НУ – Ансамбли фолклорна – 2

НУ – Центри за култура – 17

НУ – Театри – 10

НУ – Музеи – 14 

ЛУ –  Библиотеки -14

ЛУ – Фолклорна , ДК , КИЦ , -28

ЛУ – Музеи – 8 

Листа на Друштва со издавачка дејност во РСМ

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе