Предлог-Закони

од Ministerstvo za kultura
 1. ЛИСТА НА ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ  ПО ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН -ЛИСТА НА ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ  ПО ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН
 2. ПРЕДЛОГ  НА  ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН
  –  ПРЕДЛОГ  НА  ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН 
 3.  ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА
 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
  – ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАTA ДЕЈНОСТ
 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 6. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
 7. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
 8. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  Закон за културата-неофицијален пречистен текст 12-2012
  – ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА-28-12-2012година,
  – 10-1-2013година
   План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
  – Иницијална проценка на влијание на регулативата
  – www.ener.gov.mk ЕДИНСТВЕН НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  – Извештај за спроведени консултации со засегнати страни за донесување на Предлогот на Законот за изменување на Законот за културата
 9. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе