Mbikëqyrje e inspeksionit

Plani vjetor i punës së Sektorit për mbikëqyrje administrative dhe inspektuese në Ministrinë e Kulturës për vitin 2021

Plani vjetor i punës së Sektorit për mbikëqyrje administrative dhe inspektuese në Ministrinë e Kulturës për vitin 2020

Raport për punën e Sektorit për Mbikëqyrje Administrative dhe Inspektuese në Ministrinë e Kulturës për periudhën janar-qershor 2020

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akte të inspeksionit aktvendime

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

LISTA E INSTITUCIONEVE NACIONALE DHE LOKALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

IN Biblioteka – 5

IN Ansamble Folklorike – 2

IN-KA Manifestime -3

IN Teatrot -10

IN Qendrat Konservatore dhe Lokaliteti Arkeologjik – 4

IN Galeritë-2

IN Ente – 5

IN Qendrat e Kulturës -17

IN Muze – 14

Muzeje Lokale – 8

Biblioteka Lokale -14

Lokale – Folklorike, Shtëpia e Kulturës, Qendra Kulturore Informative – 28

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal

Akt inspektues procesverbal