СВЕТСКО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

од admin_kult

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

Дневен ред од Десеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36)

Дневен ред од Единаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот на светско наследство (44 COM 7B.77)

Дневен ред од Дванаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Дневен ред од Тринаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Дневен ред од Четиринаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Петнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Шетнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Седумнаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Осумнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Деветнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Дваесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Дваесет и првата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Изработена прва нацрт верзија на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион 

Известување за одржување Јавна расправа за Нацрт на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион

Дневен ред од Дваесет и втората седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дваесет и трета седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Информација за состојбите со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион

Дваесет и петтта седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе