СВЕТСКО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

од admin_kult

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

Дневен ред од Десеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36)

Дневен ред од Единаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот на светско наследство (44 COM 7B.77)

Дневен ред од Дванаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Дневен ред од Тринаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 

Дневен ред од Четиринаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Петнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Шетнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Седумнаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Осумнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Деветнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Дваесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Дваесет и првата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Изработена прва нацрт верзија на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион 

Известување за одржување Јавна расправа за Нацрт на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион

Дневен ред од Дваесет и втората седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дваесет и трета седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Информација за состојбите со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион

Дваесет и петтта седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (44 COM 7B.77)

Стратегиски План за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион (2023-2030)

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (44 COM 7B.77) (на англиски јазик)

Дваесет и шеста седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дваесет и седма седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дваесет и осма седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дваесет и осма седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион ( 03.04.2023 година)

Дваесет и девета седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Триесетта седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Триесет и прва седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и втората седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Повторно свикување на Триесет и втората седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и третата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Триесет и трета седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Триесет и четврта седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Трисет и петтата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и шестата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и седмата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и осмаата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред од Триесет и деветата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Предлог-законот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот Регион на јавна дискусија

Извештај за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот Регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (45 COM 7B.104) (на македонски јазик)

Извештај за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот Регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (45 COM 7B.104) (на англиски јазик)

Ревидиран Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион (2023 – 2030) (на македонски јазик)

Ревидиран Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион (2023 – 2030) (на англиски јазик)

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе