Za Ministerstvoto

од Ministerstvo za kultura

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.13″][et_pb_column type=”3_5″][et_pb_text _builder_version=”3.13″]

Irena Stefoska – ministre e Kulturës

Irena Stefoska lindi më 16.09.1967 në Shkup. Ajo ka titullin doktor e Shkencave historike dhe profesoreshë e rregullt në Institutin e Historisë Nacionale në Universitetin “ShënCirili dhe Metodi” – Shkup.

Stefoska diplomoi në Institutin e Studimeve Klasike pranë Fakultetit Filozofik në Shkup (1991), magjistroi në Universitetin Qendror Evropian në Budapest (1994) dhe në Fakultetin Filozofik në Beograd (2001), ndërsa doktoroi në Institutin e Historisë në Fakultetin Filozofik në Shkup (2007).

Në periudhën prej vitit 2016 deri në gusht 2020 ishte deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhekryetare e Komisionit të Kulturës dhe me Grupin e bashkëpunimit të Parlamentit grek.

Është fituese e bursës së Fulbrajtit, profesoreshë  hulumtuese në Universitetin “Braun” në SHBA (2009-2010) dhe e bursës së Fondacionit “Robret Bosh” (Robert Bosch), në programin „HistoricalDialogueandAccountability“ të Universitetit të “Kolumisë” (semestri i dimrit 2012). Alumn i Institutit “GeorgEkart” në Braunshvajg, Gjermani, institut udhëheqës në botë për hulumtim të librave të historisë, gjeografisë dhe gjuhës amtare.

Stefoska është anëtare e rrjetit ndërkombëtar “AlianceforHistoricalDialogueandAccountability” pranë Institutit për të Drejtat e Njeriut në Universitetin e “Kolumbisë” në Nju-Jork prej vitit 2012. Është bartëse dhe pjesëmarrëse e projektit nacional dhe publikime të ndërlidhura me fenomenin e kombeve dhe nacionalizmit në Ballkan me motive historike dhe politike të Ballkanit, me lëndën e historisë dhe kulturave në rajon, në drejtim të pedagogjisë dhe kulturës së paqes.

Ka realizuar qëndrime hulumtuese dhe ka mbajtur shumë ligjërata në universitete eminente në Evropë dhe në SHBA, mes të cilave:në Universitetin Humlolt në Berlin, në Universitetin në Çikago, në Universitetin “Urbana” – Ilonois, në Universitetin “Kolumbia” në Nju Jork, në Qendrën “VudroVilson” në Uashington, në Universitetin në Regeneburg, Grac, Beograd, Sofje etj. Ka publikime në vendet e rajonit dhe në vende të tjera, ndërsa ka përkthyer literaturë profesionale dhe beletristikë  nga anglishtja, serbishtja, latinishtja dhe nga bullgarishtja.

Aktivisht flet gjuhën maqedonase (gjuhë amtare), gjuhën angleze, greqisht, bullgarisht, serbisht, kroatisht e flet dhe shërbehet në mënyrë pasive me gjuhën frënge.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″][et_pb_image _builder_version=”3.13″ src=”http://kultura.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/prof-pic-.jpg” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”3.13″ background_color=”#f2f2f2″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.13″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image _builder_version=”3.13″ src=”http://kultura.gov.mk/wp-content/uploads/2020/10/Zamenik-Kultura.jpg” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13″ text_font_size=”12px”]

Sedat Sulejmani

(Zëvendësministër i Kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut)

Sedat Sulejmani u lind në Tetovë, në vitin 1975.

Studimet diplomike i kreu në Universitetin Ulludag – Bursa të Turqisë, ndërsa  Studimet postdiplomike i ndoqi në UEJL Fakulteti i Shkencave Shoqërore.

Ai ka treguar edhe aftësi lidershipi në fushën e biznesit, në disa kompani të ndryshme.

Një kohë të gjatë është marr edhe me aktivitete socio-kulturore si:

– Redaktor i radio programit arsimor në Radio Kanal B

– Themelues i OJQ-së për kulturë, arsim dhe art “Kalkan”

– Folklorist në SHKA “Yeni Hayat”

– Themelues dhe kryetar i OJQ-së për kulturë, arsim dhe art “Prizma”

-Kordinator i projektit “Vëllazëria nuk zgjedh kufinjë” në bashkëpunim me Bashkinë Bajram Pasha – Stamboll, Turqi

– Kordinator i projektit “Punime artizanale tradicionale” në bashkëpunim me Komunën Konya – Turqi.

– Ka ndjekur trajnimin “Dialog Ndërkombëtar”, Strasburg – Francë
– Ka ndjekur trajnimin “International Ballkanik Konferenca Rinore”

Rrjedhshëm flet  gjuhën shqipe, gjuhën maqedone si dhe gjuhën turke.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.13″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image _builder_version=”3.13″ src=”http://kultura.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Valmir_Aziri_Sekretar_shteteror.jpg” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13″ text_font_size=”12px”]

Valmir Aziri

(Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës të Republikës së Maqedonisë së Veriut)

U lind në vitin 1977 në Tetovë. Diplomoi në Fakultetin e Arteve pranë Universitetit të Tetovës, në degën e dizajnit grafik. Një kohë të gjatë është anëtar i Shoqatës së Artistëve Figurativë, ka realizuar ekspozita të pavarura, ndërsa ka marrë pjesë edhe në shumë ekspozita grupore dhe koloni figurative.

Aktivitetet, veprat dhe funksionet më të rëndësishme të deritanishme:
Në vitin 2005 është emëruar zëdhënës i Komunës së Tetovës
Në vitin 2008 është emëruar drejtor i Galerisë së Arteve Tetovë
Në vitin 2008, autor i ekspozitës së pavarur “Refleksioni”
Në vitin 2011 është emëruar drejtor i Teatrit në Tetovë
Në vitin 2016, ekspozita e pavarur “Në fillim ishte fjala”

Në vitin 2021  еkspozitë personale “Dridhjet shpirtërore të digjitalizuara”

Në vitin 2021  еkspozitë personale “ Gjurmëve të atdheut”

Në mënyrë aktive e flet gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13″]

Organizimi i brendshëm i Ministrisë së Kulturës – sektorët

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.13″]

KËSHILLTARË TË VEÇANTË
KËSHILLTARËT SHTETËROR
Sektori i Monitorimit, Zhvillimit dhe Mbështetjes Logjistike

1.1.         Departamenti i Mbështetjes Logjistike

1.2.         Departamenti i Shpërblimeve Shtetërore

Sektori i Veprimtarive të Kulturës dhe Arteve

2.1.         Departamenti i Veprimtarisë së Dramës dhe Filmit

2.2.        Departamenti i Qendrave të Kulturës, Folklorit dhe Veprimtarisë Muzikore-Skenike

2.3.        Departamenti i Arteve Vizuale, Arkitekturës dhe Dizajnit

2.4.       Departamenti i industrive kreative dhe projekteve interdiciplinare

Sektori i Botimit (sektori i librit)

3.1.         Departamenti i Letërsisë dhe Botimeve

3.2.         Departamenti i Planifikimit, Zhvillimit, Analizës, Hulumtimit dhe Avancimit të Veprimtarisë Botuese në Republika e Maqedonisë së Veriut

Sektori i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore

4.1.         Departamenti i Veprimtarisë Bibliotekare

4.2.         Departamenti i Veprimtarisë Muzeale dhe Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jomateriale

4.3.         Departamenti i Trashëgimisë Kulturore të Paluajtshme dhe Mbrojtjes së të Mirave Audio-vizuale

Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Bashkëpunim të Republika e Maqedonisë së Veriut me UNESCO-n

5.1.         Departamenti për Bashkëpunim Dypalësh

5.2.         Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Bashkëpunim të Republika e Maqedonisë së Veriut me UNESCO-n

5.3         Departamenti për koordinimin e bashkuminimit kulturor me Republikën Popullore të Kinës dhe vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (16+1)

Sektori për Integrim Evropian

6.1.         Departamenti i Evropës Kreative të BE-së – nënprogrami Kulturë

6.2.         Departamenti për Koordinimin e Projekteve IPA dhe Llojeve të Tjera të Ndihmës së Huaj

Sektori i Çështjeve Financiare

7.1.         Departamenti i Koordinimit të Buxhetit

7.2.         Departamenti i Kontrollit të Buxhetit

7.3.         Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave

Sektori i Çështjeve të Përgjithshme

8.1.         Departamenti i Punëve Administrative, Pronësore dhe Arkivore

8.2.         Departamenti i Informatikës

Sektori i Prokurimeve Publike

9.1.         Departamenti për Zbatimin e Prokurimeve Publike

9.2.         Njësia për Monitorimin dhe Realizimin e Kontratave të Prokurimeve Publike

Sektori i Çështjeve Investuese

10.1.       Njësia për Monitorimin dhe Realizimin e Objekteve Investuese

10.2.       Departamenti i Investimeve dhe Sigurimeve

Sektori i Çështje Normative-Administrative dhe i të Drejtës së Autorit dhe të Drejtave të Ndërlidhura

11.1.       Departamenti i Çështjeve Normative

11.2.       Departamenti i Çështjeve Administrative

11.3.       Departamenti i të Drejtës së Autorit dhe i të Drejtave të Ndërlidhura

Sektori i Mbikëqyrjes Administrative dhe Inspektuese

12.1.       Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit

12.2.       Departamenti për Mbikëqyrjen Administrative dhe Mbikëqyrjen e Përdorimit të Rezervuar të Fondeve Buxhetore

Departamenti i Auditimit të Brendshëm
Departamenti për Planifikim Strategjik, Krijim të Politikave dhe Monitorim
Departamenti për Menaxhimin e Resurseve Njerëzore

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.13″]

Dokumentet

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.13″]

Komisioni për Qasje në Informata me Karakter Publik www.komspi.mk

Formulari i Kërkesës për Qasje në Informata me Karakter Publik – formati word

Elena Nikolovska
elena.nikolovska@kultura.gov.mk
тел. 02 3240-572

Ana Kardula

ana.kardula@kultura.gov.mk

тел. 02 3240-644

INTEGRITET, NDESHJE E INTERESAVE DHE PRANIMI I DHURATAVE

Pjesëmarrje aktive në kontributin intensiv të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivën e korrupsionit dhe promovimin e integritetit tek pushteti qendror, Ministria e Kulturës i përcaktoi:

Personi i obliguar për integritetin dhe ndeshjen e interesave në MK- Frosina Gjorshovska, kon.tel 070/375-255,

e-mail:f.gorsovska@kultura.gov.mk

Personi i obliguar për mbajtjen e evidencës së brendshme dhe të përkujdeset, vendosjen dhe ruajtjen e sendeve, përkatësisht dhuratave të cilat kanë mbetur në pronë të MK- Ivana Bllazhevska, kon.tel 077/562-555, email  ivana.blazhevska@kultura.gov.mk

NËNPUNËS PËR TË RINJTË NË MINISTRINË E KULTURËS

filip.ivanovski@kultura.gov.mk

REGJISTËR I LICENCAVE TË LEKTORËVE 

Lista e lektorëve për provimin e dhënë për lektorë nga viti 1998 deri më vitin 2015

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе