ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

од Martin Krzhaloski

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19“), Министерството за култура, за службено лице за посредување со информации од јавен карактер, ја определи: 

  1. Ана Кардула, тел. за контакт: 02/3240 644 
  2. Сибела Алимовска тел. за контакт: 076 653 983 
  Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер  https://aspi.mk/

Граѓаните на Република Северна Македонија може да добијат информација од јавен карактер со пополнување:

Барање за пристап до информации од јавен карактер 

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се достави во писмена форма по пошта на адресата на Министерството за култура: ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје, лично во архивата на Министерството, како и на  електронските адреси на службените лица за посредување со информации од јавен карактер: 

ana.kardula@kultura.gov.mk

sibella.alimovska@kultura.gov.mk

Информации и поединечни документи на Министерството за култура може да се најдат на линковите во: 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ( ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020)

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022)

Правила за постапување со подароци, погодности и гостопримства, во Министерството за култура на Република Северна Македонија

Упатство за начинот на користење , управување и одржување на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење на безготовинските картички за гориво , признавање на трошоци за плаќање на надоместок за употреба на пат (патарина) и признавање на трошоци за такси превоз за службени потреби

Упатство за начинот на користење, управување, одржување, чување и евидентирање на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Политика на интегритет

Правила за постапување со подароци, погодности и гостопримства во Министерството за култура на Република Северна Македонија

Упатство за реализирање службени патувања во странство со средства на Буџетот на Република Северна Македонија

Упатство за спречување судир на интереси

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА  СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2023 ГОДИНА

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе