Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019
Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Литература и издавачка дејност за 2020 година

Fletëparaqitja për letërsi dhe veprimtarinë botuese

Контакт (сектор Литература и издавачка дејност): +389 70 000 000 info@kultura.mk