Отворен е повикот за категоријата „Циркулација на европските книжевни дела“ на „Креативна Европа“

од admin_kult

Отворен е повикот за категоријата „Циркулација на европските книжевни дела“     (CREA-CULT-2024-LIT), со краен рок за доставување на предлог-проектите 16 април 2024 година, до 17 часот (средноевропско време).

За повикот се обезбедени 5 000 000 евра, а се очекува да бидат поддржани 40 проекти.

Оваа поддршка на потпрограмата Култура на Европската Унија е наменета за проекти што вклучуваат превод, објавување, дистрибуција и промоција на европски книжевни дела чии автори се граѓани или жители на земјите кои учествуваат во програмата Креативна Европа или се дел од нивното книжевно наследство.

https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-to-support-40-projects-in-2024-to-boost-literary-translations

Теми и конкретни приоритети на повикот

 • Јакнење на транснационалната циркулација и различноста на европските книжевни дела.
 • Поттикнување на преводот, објавувањето и промоцијата на книжевните дела напишани на јазици што се помалку распространетите со цел да се зголеми нивниот тираж на поголемите пазари во Европа и пошироко.
 • Развој и поттик на нова читателска публика со фокус на младите луѓе.
 • Промоција и зачување на професијата за литературен превод, вклучувајќи ги принципите на наградување на добрите услови за работа и правичност (во оваа смисла, издавачите се охрабруваат да обезбедат видливост на преведувачите во објавените книги).
 • Јакнење на конкурентноста на секторите за книги и издаваштво преку поттикнување различна соработка во рамките на секторот (особено книжарниците и библиотеките).
 •  Поддршка за украинскиот книжевен сектор – се охрабруваат проекти што ќе обезбедат книги на украински јазик за украинските бегалци и прогонети лица.

Предлог-проектите дополнително треба да се однесуваат и на меѓусекторските прашања – инклузија и различност, родова еднаквост и зелен план.

Квалификувани апликанти

Правни лица (приватни или јавни) регистрирани во земјите што учествуваат во програмата Креативна Европа. Квалификувани се предлог-проекти доставени од поединечни апликанти, како и од конзорциум кој мора да се состои од најмалку две партнерски организации што не се поврзани субјекти. Координаторот мора законски да постои најмалку 2 години пред крајниот рок за аплицирање и да биде активен во секторот издаваштво и книги.

Квалификувани активности

Превод, објавување, промоција и дистрибуција на европски книжевни дела и активности кои соодветствуваат на темите и приоритетите.

Видови проекти/категории

Мали – преводи на најмалку 5 различни наслови, грант од ЕУ до 100 000 евра (60 % од вкупниот буџет на проектот).

Средни – преводи на најмалку 11 различни наслови, грант од ЕУ до 200 000 евра (60 % од вкупниот буџет на проектот).

Големи – преводи на најмалку 21 различни наслови, грант од ЕУ до 200 000 евра (60 % од вкупниот буџет на проектот).

Вкупниот доделен грант по проект не може да надмине 200 000 евра за индивидуални апликанти и 300 000 евра за предлози доставени до конзорциуми од најмалку две квалификувани организации.

Очекувани влијанија

Предлог-проектите мора да се базираат на добра уредувачка и промотивна стратегија која вклучува пакет од најмалку 5 наслови преведени од и на квалификуваните јазици и да ги содржи следниве елементи:

 • придонес кон различноста на литературата во дадена земја (или земји) преку вклучување литературни дела од недоволно застапени земји, со посебен акцент на делата напишани на помалку употребувани јазици;
 • избран формат на книга и стратегија за дистрибуција која обезбедува широк и лесен пристап до европските литературни дела за пошироката јавност;
 • стратегија за промоција која придонесува за проширување и развој и обновување на читателската публика;
 • поттикнување на соработката меѓу автори, преведувачи, издавачи, дистрибутери, книжарници, библиотеки, фестивали, литературни настани и сл.;
 • придонес за подигнување на профилот на преведувачите и почитување на принципите на правичен надомест;
 • придонес за меѓусекторските прашања на програмата и приоритетите нагласени во програмата за работа за 2024 година (родова еднаквост и зелен план).

Начин на подготовка, процесирање и доставување на предлогпроектите/апликацијата

 • Предлог-проектите се подготвуваат во согласност со критериумите и условите наведени во документот за повикот:Call for proposals Circulation of European Literary Works (CREA-CULT-2024-LIT), Version 1.0, 16 January 2024, штоможе да го преземете на:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2024/call-fiche_crea-cult-2024-lit_en.pdf

 • Апликациите се обработуваат и се поднесуваат електронски преку Funding &Tenders Opportunity Portal (F&TP):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2024-lit?closed=true&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251814&callIdentifier=CREA-CULT-2024-LIT

Можеби ве интересира:

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе