Njoftimet për opinionin

Me masa mbrojtëse kundër KOVID 19, fillojnë me punë sferat e kulturës

Me masa mbrojtëse kundër KOVID 19, fillojnë me punë sferat e kulturës

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 58 paragrafi 1 të Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 dhe 37/16), në seancën e mbajtur më 30 qershor...

Intervistat