K O N K U R S për mbështetjen e përsosjes profesionale të artistëve të talentuar dhe kuadrove profesionale deficitare në fushën e teatrit, muzikës, vallëzimit, letërsisë, arteve vizuale, arkitekturës dhe dizajnit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të paluajtshme, të luajtshme dhe jomateriale për vitin 2020

K O N K U R S për mbështetjen e përsosjes profesionale të artistëve të talentuar dhe kuadrove profesionale deficitare në fushën e teatrit, muzikës, vallëzimit, letërsisë, arteve vizuale, arkitekturës dhe dizajnit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të paluajtshme,...

U publikuan rezultatet e manifestimit “Vala e re kulturore”

Ministria e Kulturës sot në faqen e saj të internetit i publikoi rezultatet e manifestimit "Vala e re kulturore", i cili do të mbahet nga 20 shtator deri më 15 nëntor. Për shkak të përcaktimit të transparencës ndaj sektorit civil, qëllimi edhe i manifestimit të...