Teatri i Dramës
Biblioteka Nacionale dhe universitare “Shën Kliment Ohridski” – Shkup
Filarmonia e Maqedonisë
Opera dhe baleti maqedonas

Institucioni kombëtar Ansambli për valle dhe këngë popullore – Tanec

Filmi Vardar

Teatri Kombëtar i Maqedonisë
Teatri për fëmijë dhe të rinj

Teatri Shqiptar – Shkup

Teatri turk Shkup

НQendra Kombëtare e Konservimit – Shkup
Muzeu i Artit Bashkëkohor

Galeria Kombëtare e Maqedonisë

Agjencia e Filmit e Republikës së Maqedonisë

Institucioni kombëtar Stobi Gradsko
Shtëpia-përkujtimore e Nënë Terezës

Teatri Komediа

Biblioteka Universitare Shën Kliment Ohridski Manastir

Teatri Kombëtar Manastir
Qendra për Kulturë Manastir

Instituti dhe Muzeu i Manastirit

Muzeu i alfabetit shqiptar Manastir

Qendra për Kulturë Koço Racin Kërçovë
Qendra për Kulturë Beli Mugri Koçani

Biblioteka Grigor Përliçev Ohër

Qendra për Kulturë Grigor Përliçev Ohër

Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut të Ohrit
Festivali Vera e Ohrit

Qendra për Kulturë Marko Cepenkov Prilep

Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut të Prilepit

Qendra për Kulturë Vllezërit Miladinovci Strugë
Institucioni Kombëtar Muzeu Nikolla Nezllobinski Strugë

Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut të Strumicës

Biblioteka Koço Racin Tetovë

Qendra për Kulturë Aco Shopov Shtip
Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut Shtip

Shtëpia-Përkujtimore e Todor Proeskit Krushevë

NU Muzeu i Luftës Maqedonase – Shkup

Nacionale per Konservim – Shkup

Kinema e Maqedonisë

Muzeu i Shkencave Natyrore të Maqedonisë