Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Фолклор, музичка и музичко-сценска дејност за 2020 година

Пријава за фолклор за 2020

Пријава за музичка и музичко-сценска дејност за 2020

Обрасци за издавање ЦД

Обрасци за проект од областа на манифестации и фестивали

Обрасци за проект од областа на музичко – сценската дејност и фолклорот

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на фолклор , музичка и музичко – сценска дејност за 2021 година“

Пријава за фоклор , музичка и музичко – сценска дејност за 2021

Контакт информации: