“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Фолклор, музичка и музичко-сценска дејност за 2020 година”

Пријава за фолклор за 2020

Пријава за музичка и музичко-сценска дејност за 2020

Обрасци за издавање ЦД

Обрасци за проект од областа на манифестации и фестивали

Обрасци за проект од областа на музичко – сценската дејност и фолклорот

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Фолклорот , музичка и музичко – сценска дејност за 2020 година“

Табела за фолклор

Табела за музичка дејност

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Фолклор , музичка и музичко – сценска дејност за 2021 година“

Пријава за фоклор , музичка и музичко – сценска дејност за 2021

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Фолклорот , музичка и музичко – сценска дејност за 2021 година“

Национални установи

Други корисници