Отворени сме за дијалог и унапредување на културната соработка со сите соседи.Еден од приоритетите во мојата работа е да ја продлабочам таа соработка. Дотолку повеќе што сите ние на Балканот , како наследници на големите империи , споделуваме заедничко културно наследство што е добра основа за меѓусебен дијалог и взаемно почитување. Ова во интервју за МИА го изјави министерката за култура Ирена Стефоска осврнувајќи се на добрососедството и колку тоа влијае на културното наследство.

Целото интервју е достапно на следниот ЛИНК