Креативна Европа

од admin_kult

Креативна Европа 2014-2020 – поддржани проекти

Завршна табела со поддржани проекти и резултати од Конкурсот за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа (2014 – 2020) – Потпрограма Култура за 2021 година

Продолжен рокот за поднесување на предлог – проекти во рамки на Повикот за проекти за европска соработка за 2022 годинa до 5 мај 2022 година

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од пилот-проектот на извршната Агенција за образование и култура на Европската Унија:Проекти за соработка во Западен Балкан „Зацврстување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ за 2021 година

Конкурс за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата Креативна Европа (2014 – 2020) – потпрограма Култура на Европската унија за 2021 година

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата Креативна Европа (2014-2020) Потпрограма Култура на Европската Унија

Конкурс за учество во финансирање на правни лица од Реублика Сверна Македонија кои се поддржани од пилот проектот на Извршната Агенција за образование и култура на Европската Унија : Проекти за соработка во Западен Балкан за 2022 година

Повик за поддршка на медиумската писменост (CREA-CROSS– 2022–MEDIALITERACY)

Програма Информативна сесија за Програмата „Креативна Европа 2021 – 2027“ Потпрограми: „Култура“ и „МЕДИА“ 29 март 2022 година

Програма Информативна сесија за Програмата „Креативна Европа 2021 – 2027“ Потпрограми „Култура“ и „МЕДИА“ 6 април 2022 година Место: НУ Завод и музеј Битола

Во тек е Повикот за поднесување предлог-проекти за циркулација на европските книжевни дела во 2022 година (CREA-CULT-2022-LIT), со краен рок за поднесување на онлајн апликациите на 31 мај 2022 година

СООПШТЕНИЕ

Табела на одобрени пријави на Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од Пилот – проектот на Извршната агенција за образование и култура на Европската Унија: Проекти за соработка во Западен Балкан „Зацврстување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ за 2022 година

Табела на одобрени проектни пријави на Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата „Креативна Европа (2014 – 2020) – потпрограма Култура“ на Европската Унија за 2022 година

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од Програмата Креативна Европа 2021-2027 – Потпрограма Култура на Европската Унија за 2022 година

Пријава за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2022 година

Пријава за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2022 година во активности на европските мрежи

Табела на одобрени проектни пријави на Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата „Креативна Европа (2014-2020) -потпрограма  Култура“ на Европската Унија за 2022 година

Отворен повик „Културата ја движи Европа“ (Culture Moves Europe)

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства во 2022 година за ко – финансирање на проект поддржан од програмата Креативна Европа – Потпрограма култура (2021 – 2027) за национални установи и за други корисници

Креативна Европа на ЕУ – Потпрограма КултураОтворен повик – Циркулација на европски книжевни дела за 2023 година

Креативна Европа на ЕУ – Потпрограма Култура-Отворен Повик за европска соработка за 2023 година

Отворен повик за Европската Унија за наградата за новиот Европски Баухаус за 2023 година

Информативни сесии за програмата „Креативна Европа“ – потпрограма Култура

Известување за продолжени рокови за аплицирање за програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“ за 2023 година

Виртуелен состанок за европската дигитална платформа „European Collaborative Cloud for Cultural Heritage“

Распишан конкурс за проектот на ЕУ „Културата ја движи Европа“

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2021 – 2027)  – ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА  

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2023 година

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2023 година во активности на европските мрежи

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2014 – 2020)– ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2014 – 2020) за 2023 година

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2014 – 2020) за 2023 година во активности на европските мрежи

Креативна Европа 2021 – 2027 на ЕУ – потпрограма Култура – Културата ја движи Европа – Culture Moves Europe

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2021 – 2027)– ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА 2024 ГОДИНА

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2024 година во активности на европските мрежи

ПРИЈАВА за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – потпрограма Култура (2021 – 2027) за 2024 година

Отворен вториот повик за индивидуална мобилност – Културата ја движи Европа (Culture Moves Europe), краен рок за аплицирање 31.05.2024 година

Меѓународна средба на уредниците во Лисабон и Обидос, Португалија

Отворен вториот повик за резиденцијален престој за 2024 година „Културата ја движи Европа – Culture Moves Europe“  

Отворен е повикот за Проекти за европска соработка во рамките на програмата Креативна Европа – потпрограма Култура за 2024 година со краен рок за поднесување на предлог-проектите, 23 јануари 2024 година до 17 часот (средноевропско време)

Во рамките на Меѓусекторската програмска линија на програмата „Креативна Европа“ се отворени следниве повици во областа на медиумите за 2024 година

Отворен е повикот за „Европски мрежи на културни и креативни организации“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“, со краен рок за поднесување на апликациите до 7 март 2024 година (до 17 часот по средноевропско време)

Отворен е Повикот за паневропски културни ентитети (во контекст на овој повик, оркестри) во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“, со краен рок за поднесување на предлог-проектите до 31 јануари 2024 година (17:00 часот по средноевропско време)

Европската комисија го објави повикот за категоријата „Европски платформи за промоција на уметници во подем“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“. Крајниот рок за поднесување на предлог-проектите е 31 јануари 2024 година (до 17:00 часот по средноевропско време)

Резултати од Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата „Креативна Европа(2014-2020) -потпрограма Култура“ на Европската Унија за 2023 година

Резултати од Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата „Креативна Европа(2021-2027) -потпрограма Култура“ на Европската Унија за 2023 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ВО 2023 ГОДИНА ЗА КО-ФИНАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПОДДРЖАН ОД ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2014-2020) ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ВО 2023 ГОДИНА ЗА КО-ФИНАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПОДДРЖАН ОД ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2021-2027) ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ

ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2021-2027) ЗА 2023 ГОДИНА ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ

Отворен e повикот за „Изведувачка Европа“ поддржан од Програмата „Креативна Европа“

„Транснационален и вмрежувачки настан за можностите на Креативна Европа – Култура за 2024 година“

Отворен е повикот за „Креативна иновативна лабораторија“ на „Креативна Европа“

Отворен е повикот за категоријата „Циркулација на европските книжевни дела“ на „Креативна Европа“

Резултати од Конкурсот за учество во финансирање на проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата „Креативна Европа (2021-2027) -потпрограма Култура“ на Европската Унија за 2024 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ВО 2024 ГОДИНА ЗА КО-ФИНАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПОДДРЖАН ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2021-2027) ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ

ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2021-2027) ЗА 2024 ГОДИНА ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ

Онлајн инфосесија за „Циркулација на европски книжевни дела“ во организација на Европската комисија, 13 март 2024 година (10:00 – 12:00 часот)

Можеби ве интересира:

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе