Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Заштита на културното наследство за 2020 година

Пријава за заштита на културно наследство

Образец за проект од заштита на културното наследство – национални установи

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Заштита на културното   наследство за 2021 година“

Пријава за заштита на културното наследство 2021

 

Контакт информации: