Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Заштита на културното наследство за 2020 година

Образец за проект од заштита на културното наследство – национални установи

 

 

Контакт информации: