“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për  vitin 2020”

Fletëparaqitje për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

Formular për projekt nga mbrojtja e trashëgimisë kulturore-Institucionet Nacionale

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për vitin 2020”

-Tabela për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të paluajtshme dhe të mirave audiovizuele

-Tabela për veprimtarinë e bibliotekës

-Tabela për veprimtarinë e muzeut

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për  vitin 2021”

Fletëparaqitje për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 2021

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për vitin 2021”

Institucionet Nacionale

Përdorues të tjerë