Me ndarjen e çmimeve, dje në mbrëmje në Prilep zyrtarisht përfundoi Karnavali i 18-të i Sivjetmë Ndërkombëtar „Festa e Faljes 2019“ në të cilin morën pjesë afër 600 maska nga vendi dhe nga Ballkani. Maska e grupit „Ujërat e bekuara në Prilep“ të shoqatës së Prilepit „Proçkari“ në interpretimin e së cilës morën pjesë 30 anëtarë të kësaj shoqate është zgjedhur maska më e mirë në karnavalin e sotëm „Festa e Faljes 2019“. Maska më e mirë tradicionale është maska e pjesëmarrësve të fshatit Kuraticë, Ohër, vendin e dytë e fituan mysafirët nga Turqia, ndërsa vendin e tretë e fituan Xhalamarët nga Sopoti i Kavadarit. Maska e grupit „Metamorfoza“ e pjesëmarrësve nga Leskoci, Serbi është maska më e mirë moderne në karnavalin e Prilepit. Vendin e dytë e fituan nxënësit e shkollës së mesme të Prilepit „Gjorçe Petrov“ të cilët e punuan maskën „Argëtimi pranveror“, ndërsa vendi i tretë është për „Sirenën e Vogël“ e studios së vallëzimit të Prilepit „Zodijak“. Maska më e mirë e karnavalit të fëmijëve ishte shpallur maska „Madagaskar“ e nxënësve të shkollës fillore „Blazhe Koneski“. Karakteristikë e Karnavalit të Prilepit është se maskat nuk përsëriten, por çdo vjet janë origjinale  dhe paraqiten për herë të parë.