N J O F T I M

Këshilli i Gjuhës Maqedonase, në kuadër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Instituti i Gjuhës Maqedonase "Kërste Misirkov" - Shkup, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi” - Shkup organizojnë debat publik për Propozim-ligjin për përdorimin e gjuhës...