IN Teatri Komedi, për ditën e premte na informon aktivitete të reja nga skena e jashtëzakonshme.

Ketë herë në skenë do të jenë pesë aktorë të cilët do të renditen në distancë të lejuar dhe do të përpiqen të argëtojnë publikun me performancën  e tyre.

Transmetimi i drejtpërdrejtë  është caktuar për të premten, duke filluar nga ora 20:30 nga skena në oborrin e teatrit na informojnë nga Tetari Komedi.

Publiku do të argëtohet me performancën e aktorëve: Zharko Dimovski, Zhaklina Stevkovska, Robert Ristov, Eva Skenderovska dhe Driton Vejseli.