Prej kur jam në këtë pozitë së bashku me ekipin punojmë në disa fronte, që të fillon procesi i përmirësimit të mbrojtjes së sistemit ku është e nevojshme të punojnë edhe institucionet kompetente, pastaj këtu është edhe pjesa normative, riorganizimi, ekipi i kuadrit dhe infrastrukturës.

Për vitin e ardhshëm kemi siguruar buxhet për mbrojtje prej 105 milion denarë, për dallim nga ky vit kur buxheti ishte vetëm 70 milion denarë.

Përcjelle emisionin e plotë në Утринскибрифинг / Utrinskibrifing