Ministria e kulturës, të martën (28.09.2021) në Shkup do realizoj prezantimin e fundit të aplikimit elektronik, i cili do të vendoset këtë vit, për Konkursin e finansimit të projekteve me interes nacional në kulturë për vitin 2022.

Prezantimet janë të dedikuara për shfrytëzuesit që kanë të drejtë të marrin pjesë në Konkurs, si person fizik apo juridik.

Prеzantimet do të mbahen në institucionet dhe oraret e mëposhtme:

Muzeu i artit bashkëkohor:

Orari i parë: 12:00,

Orari i dytë: 14:00,

Orari i tretë 16:00.

Teatri shqiptar:

Orari i parë: 11:00,

Orari i dytë:13:00,

Orari i tretë: 15:00.

Ju mirëpresim