Në sallën e ekspozitës – Imperial 1,të Qendrës Kulturore Informative në Shkup, është hapur ekspozitë e pikturave dhe vizatimeve nga artistja Mariela Micevska – Axhigogova.

Në ekspozitë janë të paraqitura 20 vepra – piktura dhe vizatime të punuara në teknikë të kombinuar- të krijuara gjatë viteve të fundit.

Micevska-Axhigogova (1980) është magjistre e artit vizatimor në fushën e grafikës.Deri më tani,ka realizuar disa ekspozita vetanake,ndërsa ka marë pjesë edhe në disa ekspozita grupore brenda dhe jashtë vendit.

Ekspozita do të jetë e hapur për vizitorët deri më 30 shtator.