Vepra të artistëve nga Kavadari dhe mysafirëve të tyre janë të prezantuara në Muzeun e Galerisë në Kavadar.

Në kuadër të ekspozitës vizituesit mund të shohin vepra nga: Goran Boev,Lazar Dojçinov,Sonja Samarxhieva,si dhe nga të ftuaritr e tyr: Kire Josifov,Dime Samarxhiev dhe rusja Anastasia Smirnova.Bëhet fjalë për artistë të etabluar dhe të profilizuar qartë,të cilët deri më tani kanë krijuar në disa teknika arti.