Ne si trashëgimtarë e kemi për detyrë t’ua transmetojmë brezave të ardhshëm,dhe për këtë duhet ta ruajmë,ta kultivojmë dhe të kujdesemi.Në zemër të identitetit kulturor të vendit tonë,kuptohet se aty bën pjesë edhe trashëgimia kulturore.Sikurse në të gjitha vendet e tjera.

Pjesë e intervistës së Ministres së Kulturës Irena Stefoska për “Prizma”.