Unë jam njeri që sinqerisht dhe thellësisht i respektojë artistët sepse shumica e tyre jetojnë për artin, rrallë dikush nga arti!

Lexoni intervistën e plotë, e publikuar në gazetën Slloboden peçat në linkun vijues