“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë për vitin 2019”

 

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera përprojekte Interdisciplinare për  vitin 2020”

Fletëparaqitje për veprimtarinë Interdisiplinare për vitin 2020

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera për projekte Interdisiplinare për vitin 2020”

-Tabela për veprimtarinë Interdisiplinare

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera për projekte Interdisiplinare për  vitin 2021”

Fletëparaqitje për veprimtarinë Interdisiplinare për vitin 2021

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera për projekte Interdisiplinare për vitin 2021”

Përdorues të tjerë