,,Idiomi” është titulluar cikli i pikturave të ekspozitës personale të piktorit FilipVellkovski e cila do të hapet sonte nga ora 18 deri më 21, në KSP Qendra-Jadro.

Ekspozita realizohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës dhe është pjesë e programit vjetor të KSP Qendra-Jadro.