“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë për vitin 2019”

 

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e veprimtarisë së dramës për vitin 2020”

Fletëparaqitja për veprimtarinë e dramës për vitin 2020

Formular për shfaqje profesionale të dramës

Formualar për shfaqje amatoreske

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e veprimtarisë së dramës për vitin 2020”

Tabela për veprimtarinë e dramës

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e veprimtarisë së dramës për vitin 2021”

Fletëparaqitja për veprimtarinë e dramës për vitin 2021

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e veprimtarisë së dramës për vitin 2021”

Institucionet nacionale

Përdorues të tjerë