Ministria e Kulturës

Rr.GjuroGjakoviq nr.61

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

e-mail:info@kultura.gov.mk

Tel: (02) 3240 643, 3240 604, 3240 605, 3240 620, 3240 500
(02) 3240 514

Lista  e të punësuarve  (shkarkopdf)

 

 

 

Dërgoni mesazh

14 + 6 =