Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për kofinancimin e projektit të mbështetur nga Pilot – projekti dhe thirrja nga Agjencia Ekzekutive për arsim dhe kulturë të Komisionit Evropian: Projekte për bashkëpunim me Ballkanin Perendimor “Përforcimin e bashkëpunimit kulturor dhe konkurencën e industrive kulturore dhe kreative në Ballkanin Perendimor” për institucione nacionale dhe për përdorues tjerë

Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për kofinancimin e projektit të mbështetur nga Pilot – projekti dhe thirrja nga Agjencia Ekzekutive për arsim dhe kulturë të Komisionit Evropian: Projekte për bashkëpunim me Ballkanin Perendimor “Përforcimin e bashkëpunimit kulturor dhe konkurencën e industrive kulturore dhe kreative në Ballkanin Perendimor” për institucione nacionale dhe për përdorues tjerë

Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për kofinancimin e projektit të mbështetur nga Pilot – projekti dhe thirrja nga Agjencia Ekzekutive për arsim dhe kulturë të Komisionit Evropian: Projekte për bashkëpunim me Ballkanin...
Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për vetë-financim të projektit të mbështetur nga programa Europa kreative –nënprograma Kulturë (2014-2020) si pjesë e projektit me interes nacional në kulturë për vitin 2021 Për Institucione nacionale dhe për përdorues të tjerë

Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për vetë-financim të projektit të mbështetur nga programa Europa kreative –nënprograma Kulturë (2014-2020) si pjesë e projektit me interes nacional në kulturë për vitin 2021 Për Institucione nacionale dhe për përdorues të tjerë

FORMULAR PËR PLANIN OPERATIV DHE FINANCIAR PËR PËRDORIMIN E MJETEVE BUXHETORE PËR VETË FINANCIM TË PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA PROGRAMA EVROPA KREATIVE –NËNPROGRAMA KULTURË (2014-2020) SI PJESË E PROJEKTIT ME INTERES NACIONAL NË KULTURË PËR VITIN 2021 PËR INSTITUCIONE...