Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019
Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Визуелни уметности, архитектура и дизајн за 2020 година

Контакт информации: