“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë për vitin 2019”

 

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e arteve vizuele,arkitekturë dhe dizajn për vitin 2020”

Fletëparaqitja për artet vizuele,arkiteturë dhe dizajn për vitin 2020

Formular për projekte nga sfera e arteve vizuele,arkiteturë dhe dizajn

“Rezultatet nga konkursi vjetor për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e arteve vizuele,arkiteturë dhe dizajn për vitin 2020”

Tabela për artet vizuele,arkiteturë dhe dizajn

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e arteve vizuele,arkitekturë dhe dizajn për vitin 2021”

Fletëparaqitja për artet vizuele,arkiteturë dhe dizajn për vitin 2021

“Rezultatet nga konkursi vjetor për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e arteve vizuele,arkiteturë dhe dizajn për vitin 2021”

Institucionet nacionale

Përdorues të tjerë