Во прилог ви ги доставуваме линковите од Извадокот од нацрт – записникот од Седумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2020 година, како и од Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19.

Извадок од нацрт – записникот од 17. Седница на Владата на РСМ

Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19

Одлука за дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19