Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019
Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Меѓународна дејност за 2020 година

Обрасци за проект од областа на меѓународната дејност

Контакт информации: