Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019

Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Литература и издавачка дејност за 2020 година

Пријава за литература и издавачка дејност за 2020

Обрасци за проект од електронското издаваштво

Обрасци за списание

Обрасци за публикација

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на литература и издавачка дејност   за 2021 година“

Пријава за литература и издавачка дејност за 2021

Контакт (сектор Литература и издавачка дејност): +389 70 000 000 info@kultura.mk