КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 17-ТАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТУРА ВО ВЕНЕЦИЈА ВО 2020 ГОДИНА

ПРИЈАВА