Ние како наследници имаме должност да го пренесеме на следните генерации, а за тоа  мора да го сочуваме, да го негуваме и да се грижиме. Во срцето на културниот идентитет на нашата земја, се разбира дека е и културното наследство. Впрочем како и во сите други земји.
Дел од интервјуто на министерката за култура Ирена Стефоска за „Призма“