“Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019”

 

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Интердисциплинарни проекти за 2020 година”

Пријава за интердисциплинарна дејност 2020

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Интердисциплинарни проекти за 2020 година“

Табела за интердисциплинарна дејност

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Интердисциплинарни проекти за    2021 година“

Пријава за интердисциплинарна дејност 2021

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Интердисциплинарни проекти за 2021 година“

Други корисници