Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Интердисциплинарни проекти за 2020 година”

Пријава за интердисциплинарна дејност 2020

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на интердисциплинарни проекти за    2021 година“

Пријава за интердисциплинарна дејност 2021

 

Контакт информации: