kultura_logo_2

Придружете ни се на Facebook

Интервјуа

Error: Any articles to show

Конкурси

ohridsko_leto_nova-111

NSK

CC3

__300_x_224

Majka_Tereza
ohridskoleto1
Соопштенија

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Заштита на партизанската печатница „Гоце Делчев” во с. Горно Врановци

21.8.2018

News image

Со финансиска поддршка на Министерството за култура во тек се активностите за заштита на просторот и експонатот во Спомен музејот- Партизанска печатница „Гоце Делчев“ во с. Горно Врановци, Велешко ... Повеќе

Mbrojtja e shtypshkronjës së partizanëve “Goce Dellçev” në f. Vranovc i Epërm

21.8.2018

News image

Me përkrahjen financiare të Ministrisë së Kulturës, në rrjedhë e sipër janë aktivitetet për mbrojtjen e hapësirës dhe eksponatit të Shtëpisë Muze – Shtypshkronja e partizanëve “Goce Dellçev” në fshatin Vranovc i Epërm, Veles ... Повеќе

Вајарска работилница во Спомен куќата на Тоше во Крушево

21.8.2018

News image

„Вајарство за Тоше и Спомен – куќа“ е насловена  вајарската работилница која од денеска (21 август) па до сабота  ќе се одржи во ,,Спомен-куќата на Тодор Проески“, во Крушево ... Повеќе

Punëtori me skulpturë në Shtëpinë-Muze të Toshes në Krushevë

21.8.2018

News image

“Skulptura për Toshen dhe Shtëpia Përkujtimore” titullohet punëtoria e skulpturës që prej sot (21 gusht) deri ditën e shtunë do të mbahet në “Shtëpinë Përkujtimore të Todor Proeskit”, në Krushevë ... Повеќе

Претставата „Солун, град на духови“ гостува во Кочани

20.8.2018

News image

Споменикот на слободата во Кочани  деновиве е центар на културни настани, како дел од заложбата на локалната самоуправа со повеќе различни содржини да го заживее просторот што со години е запуштен. По тој повод денеска (20 август) кај Споменикот на слободата  во 20 часот „Театарот на Навигаторот Цветко"  за прв ... Повеќе

Shfaqja teatrale “Selaniku, qyteti i shpirtrave” merr pjesë në Koçani

20.8.2018

News image

Përmendorja e lirisë në Koçani këto ditë është shndërruar në qendrën e aktiviteteve kulturore, si pjesë e angazhimit të pushtetit lokal për të rilindur ambientin e braktisur prej vitesh me një sërë manifestimesh të ndryshme. Me këtë rast sot (20 gusht) “Teatri i Cvetko Navigatorit” për herë të parë do ... Повеќе

.Меѓународна ликовна колонија Кавадарци-Михајлово 2018

20.8.2018

News image

Над триесетина ликовни уметници ќе учествуваат на најновото издание на Меѓународната ликовна колонија „Кавадарци/Михајлово“, што ќе биде отворена денеска (20 август) во просториите на хотелот „Уни Палас 2“ во Кавадарци ... Повеќе

Kolonia ndërkombëtare e pikturës Kavadarci – Mihajllovo 2018

20.8.2018

News image

Mbi treqind piktorë do të marrin pjesë në edicionin më të ri të Kolonisë ndërkombëtare të pikturës “Kavadrci– Mihajllovo 2018”, që do të hapet sot (20 gusht) në ambientet e hotelit “Uni Palas 2” në Kavadarci ... Повеќе

„Илијада“ за крај на 58-то издание на Охридско лето

20.8.2018

News image

Со изведба на театарската претстава „Илијада“ од Хомер, вечерва на Антички  театар во Охрид ќе биде спуштена завесата на  годинешното 58-мо издание на најголемата музичко -  сценска манифестација „Охридско лето“ ... Повеќе

“Iliada” për fund të edicionit të 58-të të “Verës së Ohrit”

20.8.2018

News image

Me interpretimin e shfaqjes teatrale “Iliada” nga Homeri, sonte në teatrin antik në Ohër do të mbyllen perdet e edicionit të sivjetmë të 58-të të manifestimit më të madh muzikor-skenik “Vera e Ohrit” ... Повеќе

Започна фестивалот на народна култура „Пображење“ во Вевчани

17.8.2018

News image

Со прикажување етнолошки филмови од Музејот на Македонија и Македонското етнолошко друштво, во Вевчани започна осмиот Фестивал на народна култура „Пображење“ . ... Повеќе

Filloi festivali i kulturës popullore “Pobrazhenje” në Vevçan

17.8.2018

News image

Me prezantimin e filmave etnologjikë të Muzeut të Maqedonisë dhe Shoqatës maqedonase etnologjike, në Vevçan filloi Festivali i tetë i kulturës popullore ... Повеќе

Богат музички викенд на „Охридско лето“

17.8.2018

News image

Вечерва во катедралната црква Света Софија  ќе настапат шпански виртуоз на усна хармоника Антонио Серано  и пијанистката Констанца Лехнер. Тие ќе изведат дела од  Франциско Тарега , Мануел де Фаља,  Карлос Густавино, Астор Пјацола, Енрике Гранадос  и Пабло де Сарасате ... Повеќе

Fundjavë e pasur muzikore në “Verën e Ohrit”

17.8.2018

News image

Sonte, në kishën e katedrales ”Shën Sofia” do të interpretojnë virtuozi spanjoll i fizarmonikës, Antonio Serano dhe pianistja Kostanca Lehner. Ata do të interpretojnë vepra nga Fransisko Tarega, Manuel de Falja, Karlos Gustavino, Astor Pjacola, Enrike Granados dhe Pablo de Sarasate ... Повеќе

Изложба на фотографии на Дражан Брачиќ

17.8.2018

News image

„Ритам во кадар“  е насловена изложбата на фотографии на Дражан Брачиќ  која ќе биде отворена денеска во 20 часот во ликовната галерија при Центарот за култура „Кочо Рацин“ во ... Повеќе

Ekspozitë me fotografi nga Drazhan Braçiq

17.8.2018

News image

“Ritmi në kuadër” titullohet ekspozita me fotografi e Drazhan Braçiq që do të hapet sot në orën 20 në Galerinë e artit figurativ në Qendrën e kulturës “Koço Racin” në Kërçovë ... Повеќе

Изложба на ДЛУМ во Прилеп

17.8.2018

News image

„Играчки и роботи како ликовна инспирација“ е насловена тематската изложба која ќе биде отворена денеска во 19.30 часот во Ликовната галерија при Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп ... Повеќе

Ekspozitë e SHAFM në Prilep

17.8.2018

News image

“Lodra dhe robotë si inspirim figurativ” titullohet ekspozita tematike që do të hapet nesër në orën 19:30 në Galerinë e artit figurativ në Qendrën e Kulturës “Marko Cepenkov” në Prilep ... Повеќе

Струшки вечери на поезијата од 22 до 27 август

16.8.2018

News image

Со палење на фестивалскиот оган и традиционалното читање на Константиновата „Т’га за југ“ пред Домот на поезијата во Струга на 22 август во 20.30 часот официјално ќе биде отворено  57-то по ред издание на поетскиот фестивал „Струшки вечери на поезијата“ ... Повеќе

Mbrëmjet poetike të Strugës nga 22 deri më 27 gusht

16.8.2018

News image

Me ndezjen e zjarrit të festivalit dhe leximin tradicional të “Malli për jugun” të Konstandinit përpara Shtëpisë së poezisë në Strugë më 22 gusht, në orën  20:30 zyrtarisht hapet edicioni i 57-të i festivalit të poezisë “Mbrëmjet poetike të ... Повеќе

„Балкан Нуево“ од Словенија вечерва на Охридско лето

16.8.2018

News image

„Потполно нешто друго“ е насловен проектот со кој  во рамките на  58-то издание на фестивалот Охридско лето, вечерва со почеток во 21 часот во  црквата „Света Софија“   ќе настапи музичкиот состав „Балкан Нуево“ од Словенија ... Повеќе

Ballkan Nuevo“ nga Sllovenia sonte në “Verën e Ohrit”

16.8.2018

News image

„Diçka krejtësisht ndryshe“ quhet projekti me të cilin në kuadër të edicionit të 58-të të festivalit “Vera e Ohrit”, sonte në orën 21 në kishën “Shën Sofia”, do të interpretojë grupi muzikor “Ballkan Nuevo” nga Sllovenia ... Повеќе

Македонија на собир на УНЕСКО за заштита на традиционалните спортови и игри во Истанбул

16.8.2018

News image

Афет Јашари, координатор за програма на Министерството за култура беше дел од собирот на УНЕСКО за заштита и унапредување на традиционалните спортови и игри во Истанбул ... Повеќе

Maqedonia në mbledhjen e UNESCO për mbrojtjen e sporteve dhe lojërave tradicionale në Stamboll

16.8.2018

News image

Afet Jashari, koordinator i programit për Ministrinë e Kulturës ishte pjesë e Konferencës së UNESCO-s për mbrojtjen dhe avancimin e sporteve dhe lojërave tradicionale në Stamboll ... Повеќе

Изложба на карикатури во Крива Паланка

16.8.2018

News image

„Бегалска криза 2018“ е насловена изложбата на карикатури од познатиот македонски карикатурист Мирослав Георгијевски – Миро, која со поддршка на Министерството за култура,  денес (16 август) во 12 часот ќе биде отворена во Центарот за култура во Крива Паланка ... Повеќе

Ekspozita me karikatura në Kriva Pallankë

16.8.2018

News image

„Kriza e refugjatëve 2018“ titullohet ekspozita me karikatura e karikaturistit të njohur maqedonas Mirosllav Georgievski – Miro, që me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës sot (16 gusht) në orën 12 do të hapet në Qendrën e Kulturës në Kriva Pallankë ... Повеќе

Деветто издание на Фестивалот за креативен документарен филм „МакеДокс“

16.8.2018

News image

Со прикажување на краткометражниот филм „Вај - Фај плаза Куба“ на режисерот Адријан Келтенборн во чешко, кубанска и шпанска копродукција и на долгометражниот филм „Кеди“ на режисерката Сејда Торун во американска копродукција денес (16 август)  во Куршумли-ан ќе биде отворено деветтото издание на Фестивалот за креативен документарен филм „МакеДокс“. По ... Повеќе

Edicioni i nëntë i Festivali të filmit dokumentar kreativ “MakeDoks”

16.8.2018

News image

Me projektimin e filmit me metrazh të shkurtër “Vaj –Faj plaza Kuba” të regjisorit Adrijan Keltenborn dhe kooproduksion çek, kubanez dhe spanjoll dhe të filmit me metrazh të gjatë “Kedi” të regjisores Sejda Torun me kooproduksion amerikan, sot (16 gusht) në Kurshumli Han të Shkupit do të hapet edicioni i ... Повеќе

Соопштение за јавноста

15.8.2018

Во вчерашното соопштение на Фондот за иновации и технолошки развој беше истакнато дека министерот за култура Асаф Адеми има семејни врски со учесник на објавениот оглас за финансиска поддршка за проекти во рамките на третиот столб на планот за економски раст. Затоа ние би сакале да ја информираме јавноста дека ... Повеќе

Shpjegim për opinionin

15.8.2018

Në njoftimin e djeshëm të Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik u përmend se ministri i Kulturës Asaf Ademi ka lidhje familjare me një pjesëmarrës në konkursin e shpallur për mbështetjen financiare të projekteve në kuadër të shtyllës së tretë të planit për rritje ekonomike. Prandaj dëshirojmë të njoftojmë opinionin ... Повеќе

Скопје танцовиот театар на престижен танц-фест во Њујорк

15.8.2018

News image

На 37-то издание на најстариот и воедно еден од најпрестижните фестивали во Њујорк, од 15-ти до 19-ти август на „Battery Dance Festival“, учество ќе земе Скопје танцовиот театар. Свеченото отворање на годинешниот фестивал ќе се одржи во паркот „Вагнер“, покрај реката Хадсон, додека пак затворањето ќе се игра во центaрот ... Повеќе

"Teatri i Vallëzimit Shkup" merr pjesë festivalin prestigjioz të vallëzimit në Nju Jork

15.8.2018

News image

Në Edicionin e 37-të të një prej festivaleve më prestigjioze dhe më të vjetra në Nju Jork “Dance Festival Battery” nga 15-19 gusht do të marrë pjesë “Teatri i Vallëzimit Shkup”. Hapja zyrtare e festivalit do të mbahet në parkun “Wagner” përgjatë lumit Hadson, ndërsa mbyllja do të jetë në ... Повеќе

Министерот Алаѓозовски во Ресен: Со соработка до заштита на вредното наследство и развој на културата

Министерот за култура Роберт Алаѓозовски, денеска беше во работна посета на Ресен, при што имаше средба со градоначалникот,  Живко Гошарески. Тие заедно со в.д директорот на Завод и Музеј-Битола Александар Литовски ги посетија и објектите на културата, меѓу кои и Ресенскиот сарај, еден од најрепрезентативните објекти  во Македонија изграден во неокласичен стил...

resen_23_nov_2017_foto1

Повеќе...

Изложба и концерт за 73-тиот роденден на Македонската филхармонија

fotka_23
По повод 73 -тиот роденден на Македонската филхармонија, утревечер, на денот на формирањето на националниот симфонски оркестар и најстара музичка институција во земјава, со почеток во 20 часот, ќе се одржи симфониски концерт под наслов „Среќен ти роденден!“...

Повеќе...

Уметниците и претставниците на Министерството го дискутираа нацрт - правилникот за месечни надоместоци на самостојните уметници

Во Министерството за култура на Република Македонија денес се одржа јавна расправа по текстот на нацрт - правилникот за утврдување на условите, критериумите и постапката за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници...

javna_debata

Повеќе...

Ангел Димовски-Чауш изложува во Прилеп

Izlozba_Prilep
„Антромотфен и зооморфен имагинариум“, е тематската изложба од Ангел Димовски Чауш што ќе биде отворена утре, во 20 часот во ликовната галерија на ЦК „Марко Цепенков“ во Прилеп ...

Повеќе...

Jавна расправа по предлог - стратегијата во културата 2018-2022 во Струга

Утре во Струга (24 ноември, петок), во Спомен куќата на Браќата Миладиновци во 13 часот  ќе се одржи една од јавните расправи што во неколку градови во Македонија се организираат за нацрт-стратегијата за културен развој на Република Македонија за 2018-2022 година. Јавната дебата е во организација на граѓанските здруженија Јадро и Култ-Транзен, во соработка со Министерството за култура на Република Македонија ...

Повеќе...

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia