kultura_logo_2

Придружете ни се на Facebook

Интервјуа

Error: Any articles to show

__300_x_224

logo_-_grad_na_kultura

logo_religii

NACIONALNA_STRATEGIJA

copyright

sovet_baner

__300_x_224

programa_konkurs_1A
ccp-macedonia

stara-carsija

majka-tereza

macedonia-timeless

Соопштенија

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Отворена е јавна расправа по нацрт-законот за јавен интерес во културата

22.6.2018

Министерството за култура на Република Македонија објавува јавна расправа по текстот на нацрт-законот за јавен интерес во ... Повеќе

КОНКУРС за учество во финансирање на проекти за манифестацијата „Нов културен бран“ во 2018 година

19.6.2018

КОНКУРС за учество во финансирање на проекти за  манифестацијата „Нов културен бран“ во 2018 годин Пријава за манифестацијата "Нов културен бран" во 2018 ... Повеќе

KONKURS për pjesëmarrje në financimin e projekteve për manifestimin “Vala e re kulturore” në vitin 2018

19.6.2018

KONKURS për pjesëmarrje në financimin e projekteve për manifestimin “Vala e re kulturore” në vitin 2018 Aplikacion për Manifestimin ,,Vala e re kulturore,, për vitin ... Повеќе

Буџет на Министерство за култура за 2018 година

13.6.2018

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија го објавува буџетот на Министерството за 2018 година ... Буџет на Министерството за култура за 2018 ... Повеќе

Покрената е постапка за измени на Законот за вработените за правата од работен однос во културата

13.6.2018

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.06.2018 година донесе заклучок со кој го задолжи Министерството за култура во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација до крајот на 2018 година да достават предлози за регулирање  на правата од работен однос во областа на културата ... Повеќе

Është ngritur procedure për ndryshime në ligjin për punojës në sektorin publik

13.6.2018

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur më 12.06.2018 solli pëfundim me të cilin e ngarkoi Ministrinë e Kulturës që, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratë, deri në fund të vitit 2018 të dorëzojnë propozime për rregullimin e të drejtave të punës në fushën e ... Повеќе

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА

13.6.2018

Во согласност со член 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година за наредната година доставуваат до Министерството за култура нацрт-годишна програма за работа ... Повеќе

KOMUNIKATË PËR INSTITUCIONET NACIONALE NGA SFERA E KULTURËS PËR DORËZIMIN E DRAFT-PROGRAMIT VJETOR PËR VITIN 2019

13.6.2018

Në bazë të nenit 70 të Ligjit për kulturën („Gazeta zyrtare e Republikës Maqedonisë” nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 dhe 11/18), institucionet nacionale në qershor të vitit vijues e dorëzojnë në Ministrinë e Kulturës draft-programin vjetor për punën e institucionit ... Повеќе

365 дена во културата: Ослободување на институциите, отворени крупни реформи, значајни успеси во заштитата на јазикот, наследството, негување на разли

1.6.2018

Во периодот јуни 2017 – јуни 2018, Министерството за култура спроведе голем број активности за реализирање на програмата на новата Влада на Република Македонија и на Министерството со која се овозможува правичност, диверзитет и силна поддршка за уметниците и културните работници, поддршка за културни проекти кои градат едно општество за ... Повеќе

Продолжување на рокот за аплицирање за Повикот за предлог - проекти: Програма за партиципација на УНЕСКО за 2018 – 2019 година

31.5.2018

Во врска со Повикот за предлог - проекти за Програмата за партиципација на УНЕСКО ( 2018 – 2019 година), Министерството за култура на Република Македонија - Националната комисија за УНЕСКО ја известува јавноста дека рокот за доставување на предлог проекти до Министерство за култура - Национална комисија е продолжен до 2 јули ... Повеќе

Термини за консултациии со Комисијата за полагање испит за лектор по македонски јазик

30.5.2018

Министерството за култура ги информира заинтересираните кандидати за полагање на испитот за лектор дека имаат можност, во јуни и во август 2018 година, да одржат консултации со членовите на Комисијата за полагање испит за лектор по македонски јазик...... Повеќе

Одлука за спроведување на Стратегиска оцена за Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2018-2027 година)

23.5.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја информира јавноста дека донесе Одлука за започнување на Стратегиската оценка за Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2018-2027 ... Повеќе

Министрите на надзорна расправа за Охрид и УНЕСКО во Собранието, спречено губење на заштитениот статус, интензивни акции за подобрување на состојбите

22.5.2018

Денеска на седница на собраниската Комисија за култура, се одржа првата надзорна расправа за Законот за управување на светското природно и културно наследство во Охридскиот регион и сродната регулатива во контекст на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на приодното и културното наследство, на која реферираа највисоките претставници на надлежните министерства ... Повеќе

Нови директори во неколку национални установи од областа на културата

18.5.2018

Министерството за култура ја известува јавноста дека по завршување на постапката по јавните конкурси, министерот за култура именуваше 6 нови директори со редовен мандат во национални установи од областа на култ... Повеќе

Министерството за култура побара објавување на демант за лажна вест во „Курир“

26.4.2018

News image

Во согласност со Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, Министерството за култура побара од редакцијата на порталот „Курир“ да објави исправка / демант на лажната вест дека министерот за култура на Република Македонија, Роберт Алаѓозовски не присуствувал на денешната седница за пратенички прашања во Собранието на ... Повеќе

Започнува полагањето на лекторскиот испит по македонски јазик, пријавување од 1 до 10 мај

23.4.2018

Советот за македонски јазик и Министерството за култура на Република Македонија ја известуваат јавноста дека сите заинтересирани за полагање на испитот за добивање лекторска лиценца по македонски јазик ќе може да се пријават за полагање на испитот од 1 до 10 мај 2018 ... Повеќе

Јубилејно 30. издание на Саемот на книга од 3 до 9 мај , бесплатен влез за организирани ученички посети

11.4.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека од 3. до 9. мај 2018, Скопски саем, под покровителство на Mинистерството за култура, ќе го одржи 30. издание на Саемот на книга. Саемот ќе се одржи на нова локација во – ВИП Арена Борис Трајковски, а учество ќе земат сите зн... Повеќе

Oдложeна јавната расправа за измените и дополнувањата на Законот за авторското право и сродните права

5.4.2018

Министерството за култура ја известува јавноста дека ја одложува јавната расправа за измените и дополнувањата на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права, која беше закажана за 12 април 2018 во 12 часот. Министерството за култура дополнително ќе извести за новиот термин ... Повеќе

Колективниот договор пред финализирање, по повеќегодишен застој се унапредуваат правата на вработените во културата

4.4.2018

Министерството за култура ја известува јавноста дека нацртот на колективниот договор за вработените во културата е подготвен, откако во претходниот период се одржаа повеќе средби и консултации со претставниците на синдикатите и на установите во културата за решавање на најургентните потреби и проблеми што произлегуваат од работниот однос на уметниците ... Повеќе

Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра на ЕНЕР

3.4.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека на Единствениот национален електронски регистар на прописи - ЕНЕР (www.ener.gov.mk) и преку е-Влада, е извршена објава на Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за дополнување на Законот за аудиовизуелните ... Повеќе

Извештај за работата на Министерството за култура за 2017 година

2.4.2018

Во 2017 година, Министерството за култура спроведе голем број активности за реализирање на програмата на новата Влада на Република Македонија и на Министерството со која се овозможува правичност, диверзитет и силна поддршка за уметниците и културните работници, поддршка за културни проекти кои градат едно општество за сите, децентрализација на културата ... Повеќе

Резултати од Конкурс за финанисирање проекти на правни лица од РМ поддржани од Програмите на Креативна Европа (2014-2020) – потпрограма Култура и Култ

30.3.2018

Министерството за култура на Република Македонија ги објавува резултатите од првиот рок за одлучување од Конкурсот за учество во финанисирање проекти на правни лица од Република Македонија, кои се поддржани од Програмите на Креативна Европа (2014-2020) – потпрограма Култура и Култура 2007-2013 на Европската Унија за 2018 ... Повеќе

Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права

30.3.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека на Единствениот национален електронски регистар на прописи - ЕНЕР (www.ener.gov.mk) и преку е-Влада, е извршена објава на Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните ... Повеќе

Конкурсот за откуп на класични композиции за 2017 ќе биде повторен, се поништува поради пропусти во постапката

29.3.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека Конкурсот за откуп на класични композиции за 2017, објавен на 06.04.2017 година, во весниците „Нова Македонија“ и „Лајм“, се поништува поради административни пропусти во неговото спроведување. Министерството за култура ќе го повтори овој конкурс, а на него ќе имаат право ... Повеќе

Работна група на Министерството за култура влезе во „Музејот на ВМРО“, започна преиспитувањето на оправданоста

22.3.2018

Министерството за култура ја известува јавноста дека работната група формирана за  преиспитување на  општествената и стручната оправданост на постоењето на  НУ ”Музеј на  македонската борба за државност и самостојност“ - “Музеј на ВМРО” и “Музеј на жртвите од комунистичкиот режим” и формално започна со својата работа, го одржа својот прв ... Повеќе

Став на Министерството за култура за реакцијата на Движењето Беса за огласи за вработување во Министерството

10.3.2018

Во врска со реакцијата на Движењето Беса по објавувањето на огласот за прием на двајца државни службеници во Министерството за култура со број 10/2018 односно за прием на еден помошник - раководител во секторот за издавачка дејност и еден помошник - раководител во секторот за културно наследство,  а во која ... Повеќе

Завршни сметки на Министерството за култура за 2017 година

7.3.2018

Сметка - 631-19 Сметка - 637-10 Сметка - 637-12 Сметка - 785-07 Сметка - 785-26 Сметка - 785-45 Сметка - 785-50 Сметка -785-83 Сметка -785-98 Сметка- 785-А7 Сметка -785-Б1 Сметка - ... Повеќе

Изјава на Министерството за култура по прес - конференцијата на Синдикатот за култура на Република Македонија

7.3.2018

Свесни сме за проблемот што подолг период е присутен во националните установи од областа на културата, а се однесува на донесување на систематизации и издавање на решенија на вработените во културата според прописите за јавна администрација и измените на Законот за култура од 2014 година.  Имено, со овие прописи, уметниците ... Повеќе

Министерството за култура ќе создаде услови за континуитет на Саемот на книгата

26.2.2018

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека нема да дозволи изумирање на читателската култура и ќе им помогне на издавачите и љубителите на книгата. Саемот за книга годинава ќе се одржи во Спортскиот центар  „Борис Трајковски“, за што Министерството за култура веќе разговараше со раководството, кај кое постои ... Повеќе

Започна заедничка акција на Владата, Министерството за култура, Градот Скопје и Општина Бутел за заштита и развој на локалитетот на Скопскиот акведукт

25.2.2018

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, придружуван од министерот за култура Роберт Алаѓозовски, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски денеска беше во посета на Скопскиот акведукт, каде деновиве започна интензивна активност за уредување на локацијата и заштита и конзервација на овој ... Повеќе

Извештај за напредокот во спроведување на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО

23.2.2018

Извештајот беше усвоен од страна на Владата на Република Македонија на нејзината 54-та  седница, одржана на 13 февруари 2018 година и доставен до Центарот за светско наследство на УНЕСКО на 15 февруари 2018 година ... Повеќе

Владата ја усвои Стратегијата и Акцискиот план за културата: Година на темелни реформи, преструктуирање и обнова на културниот систем

20.2.2018

Владата на Република Македонија ја усвои Стратегијата за развој на културата 2018-22 и Акцискиот план, со кои и практично го отвораме процесот на темелни реформи,  преструктуирање и обнова на културниот систем во Република ... Повеќе

Вевчанскиот карневал ќе се одржува од 12-ти до 14 јануари

Од 12-ти до 14 јануари годинава, во Вевчани ќе се одржи традиционалниот Вевчански карневал. Како што најавија организаторите на денешната прес-конференција, следниот викенд Вевчани ќе биде театар на отворено со изобилство од креативност и импровизација и центар на сатирата за настаните што ја одбележаа минатата година ...

Vevcanski_karneval

Повеќе...

Отворен Меморијалниот музеј на илегалните работилници за изработка на оружје во Скопје од НОВ

Со постојаната поставка „Хероите на градот на Вардар“ денеска беше отворен Меморијалниот музеј на илегалните работилници за изработка на оружје во Скопје за време на НОВ (1941-1944). Станува збор за повторното отворање на Меморијалниот музеј со нова, изменета и надополнета поставка на целосно реновираната прва партизанска оружарница во Скопје, која во 1981 година била пренаменета во музеј ...
muzej_na_ilegalno_oruzje
Во рамките на поставката  се  изложени  околу деведесет предмети од скопските илегални работилници, како и предмети од времето на Втората светска војна, кои се дел од фондот на Музеј на град Скопје.
Со обновувањето на Меморијалниот музеј, историјата на антифашистичко Скопје, на партизаните, на диверзантските групи, на првиот скопски партизански одред, повторно стануваат  дел од градските културни политики, одбележувања и други содржини. Овој Музеј кој се наоѓа на левата страна на Кејот на Вардар, зад Археолошкиот музеј ќе биде уште една точка во туристичката мапа на Скопје, најавуваат градските власти.
Отворање на Музејот симболично се случува на ден кога пред точно 75 години, по долго физичко измачување во Обласната полициска управа во Скопје и без судски процес, биле убиени народните херои Страшо Пинџур и Мирче Ацев.
Автор на новата изменета и надополнета поставка на Музејот е Зоја Богдановска, виш кустос историчар.

Од вторник почнува Кино утро во Кинотеката на Македонија

-_640
Пет филмови за деца ќе бидат прикажани од 9 до 20 јануари во Кинотеката на Македонија. Програмата на Кино утро ќе биде отворена на 9 јануари со проекцијата на филмот „Мравко“. Истиот филм ќе може да се погледне и на 15 јануари. „Мравко“ е синхронизиран на македонски јазик.
На 10 и на 16 јануари ќе се прикажува „Облачно со можност за дожд од ќофтиња“, на 11 и 17 јануари е филмот кој е синхронизиран на македонски јазик, – „Малите виленици Пикси“, на 12 и 18 јануари – „Мармадјук“, а на 13 и 20 јануари – филмот „Змејска топка 2“.Сите проекции ќе почнуваат напладне во 12 часот.

Реализирани 110 проекти од драмска дејност во 2017

Во програмата за драмска дејност на Министерството за култура за 2017 година реализирани се вкупно 110 проекти на националните установи како и проекти поддржани на Годишниот конкурс за финансирање проекти од областа на драмската дејност - независна и алтернативна продукција, театарски манифестации и фестивали и драмски аматеризам...
prilep
На сцените од националните установи, публиката имаше можност да проследи 43 премиерни изведби по текстови од домашното и од светско творештво, во режија на афирмирани режисери од земјава и од странство меѓу кои: Коле Ангеловски, Наташа Поплавска, Мартин Кочовски, Андреј Цветановски, Синиша Евтимов, Александар Ивановски, Јани Бојаџи, Сулејман Рушити, Нехат Мемети, Ќендрим Ријани, Аександар Морфов, Диего де Бреа, Џон Блондел, Лука Кортина, Агон Мифтари и др.
Репертоарот на театрите беше збогатен со поставување претстави од сопствени средства и од други извори, а беа реализирани и 21 независен и алтернативен проект на македонски и на албански јазик. Во областа на драмскиот аматеризам пак се реализираа 18 проекти од кои 8 во продукција на национални установи и 10 во продукција на локални установи.
Со поддршка на Министерството за култура во нашата земја во 2017 година беа реализирани и 26 фестивали и манифестации меѓу кои: Интернационалниот театарски фестивал за аматерски, алтернативни и експериментални театри „Лица без маски”, Фестивалот на монодрама во Битола, куклениот фестивал „Дебарска кукла“ во Дебар, драмскиот аматерски фестивал на Република Македонија во Кочани, „МНТ Фест“ во Скопје,  театарскиот фестивал ''Војдан Чернодрински'', потоа „Битола Шекспир Фестивал“, фестивалот на камерен театар „Актерот на Европа“ во Ресен,  „Ристо Шишков” во Струмица, театарскиот фестивал за деца и младинци „Малиот принц“ во Штип, Млад отворен театар, Денови на комедија, меѓународниот фестивал на пантомима и физички театар “ПАНФИЗ” во Скопје, Скупи фестивал, фестивалот на античка драма „Стоби”, фестивалот „Албански театар во Македонија” во Дебар, меѓународниот  драмски фестивал за лица со и без хендикеп „Игри без маска - театар без дискриминација“ и др.
Театрите изминатата година остварија бројни гостувања и учества на повеќе фестивали во  соседството, Европа и во светот како во Србија, Црна Гора, Косово, Република Српска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија, Бугарија, Турција, Романија, Унгарија, Австрија, Словачка, Русија, Германија, Јужна Кореја, Канада и во Израел.
nicija_zemja1
Потврда за успешните гостувања се и наградите на МНТ за најдобра претстава, за најдобра машка и женска улога на Меѓународниот театарски фестивал МИТЕМ во Будимпешта, Унгарија и на 41. Меѓународен театарски фестивал „Денови на сатира Фадил Хаџиќ“ во организација на Театар Керемпух, Хрватска. Театар Комедија на Првиот регионален фестивал на комедија „Насмевка на Сараево“ во Сараево, Босна и Херцеговина, ги доби наградите за најдобра претстава и за најдобра машка улога. Албанскиот театар на меѓународниот театарски фестивал на албанска драматургија „Огнот на Талиа“ во Гњилане, ја доби наградата за најдобра претстава и за најдобра главна женска улога,  на театарскиот фестивал „КОКО фест“ во Корча, Албанија наградата за најдобра претстава и за најдобар млад уметник и на театарскиот фестивал во Урошевац, награда за најдобра претстава и за најдобар актер во споредна улога.
Турскиот театар на 44-от Интернационален фестивал на алтернативен и нов театар „Инфант“ во Нови Сад, ја доби наградата за најоригинално истражување на еден сегмент од театарскиот јазик, а пак Театарот за деца и младинци  за претставата „Петар Пан“ на фестивалот на кукларство во Подгорица, освои две награди: награда за актерско мајсторство и награда за најдобра сценографија.
Особен интерес кај македонската публика побуди фестивалот „Иван се враќа дома“ во МНТ на кој гостуваше Московскиот театар „Мастерскаја П. Фоменко”. Фестивалот беше одлична можност љубителите на театарската уметност да ги проследи театарските спектакли во режија на Иван Поповски, кои претходно предизвикаа огромен интерес кај руската, но и кај европската публика.
son_na_letnata_nok1

Министерството за култура предложи укинување на Законот за поддршка на домашната музичка продукција, ќе се преиспитуваат последните одлуки на МРТВ

Во врска со објавените резултати и одлуки на МРТВ по објавен Конкурс според Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Министерството за култура ја информира јавноста дека минатата година беа извршени јавни консултации со повеќе засегнати страни од кои произлезе заклучок дека Законот треба да се укине. Министерството за култура подготви предлог –закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција, кој со допис го достави и побара мислење и од  МРТВ. Во таа насока, на 27 декември Министерството за култура доби позитивен одговор од МРТВ, во кое се вели дека МРТВ ќе се ослободи од обврска која не влегува во нејзината основна дејност и работење утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги...

Повеќе...

oglas

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia