kultura_logo_2

Придружете ни се на Facebook

Соопштенија

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Вечер во Мала станица изложба на Ладислав Цветковски

18.12.2018

News image

Во Мултимедијалниот центар Мала станица денеска (18 декември) со почеток во 18:30 часот ќе биде отворена самостојната изложба на авторски плакати на проф. м-р Ладислав Цветковски, која е дел од неговиот уметнички проект „Мои коментари“ од циклусот ... Повеќе

Sonte te “Stacioni i vogël” ekspozitë e Ladisllav Cvetkovskit

18.12.2018

News image

Në Qendrën multimediale  “Stacioni i vogël” sot (18 dhjetor) me fillim në ora 18:30, do të hapet ekspozita e pavarur e pllakateve autoriale të prof. m-r Ladisllav Cvetkovski, që është pjesë e projektit të tij artistik „Komentet e mia“ nga cikli “Të zeza... Повеќе

Одбележување на 25-годишниот јубилеј на МНК ИКОМ

18.12.2018

News image

Во Музејот на македонската борба денеска (18 декември), со промоција на зборникот „MUSEOLOGICA MACEDONICA“ бр. 13 (2013/2017), ќе биде одбележан јубилејот 25 години од основањето на Македонскиот национален комитет како дел од Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ). Промотор на зборникот е проф. д-р Даворин ... Повеќе

Shënimi i jubileut 25 të KNM KNM

18.12.2018

News image

Në Muzeun e Luftës Maqedonase sot (18 dhjetor), me promovimin e Antologjisë „MUSEOLOGICA MACEDONICA“ nr. 13 (2013/2017), do të shënohet jubileu 25 vjet nga themelimi Komitetit Nacional Maqedonas si pjesë e Këshillit Ndërkombëtar të Muzeve (KNM KNM). Promotor i antologjisë është prof. dr. Davorin Trpe... Повеќе

Вечер во КИЦ се отвора изложбата „Мал формат“

18.12.2018

News image

Во Културно-информативниот центар вечер (18 декември) ќе биде отворена изложбата „Мал формат“. На изложбата, која е во организација на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, ќе се претстават 48 автори членови на ДЛУМ од цела ... Повеќе

Sonte në QIK hapet ekspozita „Formati i vogël“

18.12.2018

News image

Në Qendrën  Informative Kulturore, sonte (18 dhjetor), do të hapet ekspozita „Formati i vogël“. Në ekspozitë, që është nën organizim të Shoqatës së Artistëve të Artit Figurativ të Maqedonisë, do të prezantohen 48 autorë, anëtarë të SHAAFM nga e gjithë Maqe... Повеќе

„Галеб “ премиера на Македонскиот народен театар

17.12.2018

News image

На сцената на Македонскиот народен театар утре (18 декември) со почеток во 20 часот  премиерно ќе биде изведена претставата „Галеб“ од А.П. Чехов во режија на Нина ... Повеќе

“Pulëbardha”, premierë e Teatrit Popullor të Maqedonisë

17.12.2018

News image

Në skenën e Teatrit Popullor të Maqedonisë nesër (18 dhjetor), duke filluar nga ana 20, do të luhet premiera e shfaqjes “Pulëbardha” nga A.P. Çehov me regji të Nina ... Повеќе

Премиера на „Хамлет“ на Театарот на Навигаторот Цветко

14.12.2018

News image

Во киното Култура утре (15 декември) во 20 часот „Театарот на Навигаторот Цветко“ премиерно ќе ја изведе претставата „Хамлет“ од Вилијам Шекспир,  во режија на Милош Б. Андоновски ... Повеќе

Premiera e „Hamletit“ në “Teatrin e Navigatorit Cvetko”

14.12.2018

News image

Në kinemanë “Kultura”, nesër  (15 dhjetor) në orën 20, „Teatri i Navigatorit Cvetko“ për herë të parë do ta luajë shfaqen „Hamleti“ nga Vilijam Shekspiri, me regji të Millosh B. Andonovskit ... Повеќе

Филмски фестивал „Џифони патува во Гостивар“

14.12.2018

News image

Филмскиот фестивал за млади „Џифони патува во Гостивар“ денеска и утре ќе се одржи на Меѓународниот универзитет „Висион“ во Гостивар ... Повеќе

Festivali i filmit „Xhifoni udhëton në Gostivar“

14.12.2018

News image

Festivali i filmit për të rinj „Xhifoni udhëton në Goztivar“ sot dhe nesër do të mbahet në Universitetin ndërkombëtar „Vision“ në Gostivar ... Повеќе

„Промоција на аматерски документарни филмови во град Прилеп“ во рамки на манифестацијата „Млади Европејци 2018“

14.12.2018

News image

Во недела (16 декември) во 18:30 часот во коното „Мис Стон“ во Пприлеп ќе започне реализацијата на проектот „Промоција на аматерски документарни филмови во град Прилеп“ ... Повеќе

„Promovohen filmat dokumentarë amatorë në qytetin e Prilepit“ në kuadër të Manifestimit „Evropianët e rinj 2018“

14.12.2018

News image

Të dielën (16 dhjetor) në ora 18:30, në kinemanë „Mis Ston“ në Prilep, do të fillojë realizimi i projektit „Promovim i filmave dokumentarë amatorë në qytetin e Prilepit“ ... Повеќе

Во Кинотеката на Македонија се одржа втората јавна дебата за Предлог-законот за остварување на јавниот интерес во културата

13.12.2018

News image

Во присуство на претставници од институциите од областа на културата, претставници на Министерството за култура, како и други чинители од оваа дејност, денеска во Кинотеката на Македонија се одржа втората јавна дебата за Предлог- законот за остварување на јавниот интерес во културата ... Повеќе

Në Kinotekën e Maqedonisë u zhvillua debati i dytë publik lidhur me Propozim-ligjin për realizimin e interesit publik në kulturë

13.12.2018

News image

Në praninë e përfaqësuesve të institucioneve nga sfera e kulturës, përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës, si dhe pjesëmarrësve tjerë nga kjo veprimtari, sot në Kinotekën e Maqedonisë u mbajt debati i dytë publik për Propozim-ligjin për realizimin e interesit publik në kulturë ... Повеќе

„Ана и Хана“ во Турски театар

13.12.2018

News image

Ансамблот на Турскиот театар вечер, со почеток во 19:00 часот, на сцената на Театар Комедија ќе ја изведе претставата за младинци „Ана и Хана“  по мотиви на делото „Дневникот на Ана ... Повеќе

Ana dhe Hana“ në Teatrin Turk

13.12.2018

News image

Ansambli i Teatrit Turk sonte, me fillim në ora 19:00, në skenën e Teatrit Komedia do ta shfaq shfaqen për të rinj „Ana dhe Hana“, sipas motiveve te veprës „Ditari i Ana ... Повеќе

Пијанистката Дуња Иванова со музика од Збигњев Прајснер на отворањето на „Winter Apricots“

13.12.2018

News image

Со солистички концерт на пијанистката Дуња Иванова, вечер (13 декември), со почеток во 21:00 часот, во киното „Мис Стон“ во Прилеп ќе почне третото издание на Интернационалниот филмски фестивал „Winter ... Повеќе

Pianistja Dunja Ivanova, me muzikë nga Zbignjev Prajsner, në hapjen e „Winter Apricots“

13.12.2018

News image

Me solo koncert të pianistes Dunja Ivanova, sonte (13 dhjetor), me fillim në ora 21:00, në kinemanë „Mis Ston“ në Prilep do të fillojë edicioni i tretë i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit „Winter ... Повеќе

Промоција на драмското дело „Вероника Самарак“ во Струмица

13.12.2018

News image

Во малата сала на Центарот за култура „Антон Панов“ во Струмица вечер во 20:00 часот ќе биде промовирано драмското дело „Вероника Самарак“ од Антон ... Повеќе

Promovim i veprës dramatike „Veronika Samarak“ në Strumicë

13.12.2018

News image

Në sallën e vogël të Qendrës së Kulturës “Anton Panov” në Strumicë, sonte në ora 20:00 do të promovohet vepra dramatike „Veronika Samarak“, nga Anton ... Повеќе

Јавна расправа „Учествуваме, застапуваме, менуваме“ во Велес

12.12.2018

News image

Во организација на Асоцијацијата на независната културна сцена „Јадро“, денеска  (12 декември),  со почеток во 18 часот , во Ликовниот  салон во Велес ќе  се одржи  јавна расправа која е последната активност во рамки на проектот „Учествуваме, застапуваме, менуваме – демократизација и децентрализација на јавните простори и јавните добра преку ... Повеќе

Debat publik “Marrin pjesë, përfaqësojmë, ndryshojmë” në Veles

12.12.2018

News image

Në organizim të Asociacionit të Skenës së Pavarur Kulturore “Jadro”, sot (12 dhjetor), duke filluar prej orës 18, në Sallonin artistik në Veles do të mbahet debati publik që është aktiviteti i fundit në kuadër të projektit “Marrin pjesë, përfaqësojmë, ndryshojmë – demokratizimi dhe decentralizimi i hapësirave publike dhe të ... Повеќе

Претставата „Убавицата и ѕверот“ по 350-ти пат на сцената на Театарот за деца и младинци

12.12.2018

News image

На сцената на Театарот за деца и младинци денеска во 19 часот, по 350-ти пат ќе се одигра претставата „Убавицата и ѕверот“. Премиерата била на 6 февруари 1998 година на истата сцена и ова е единствена претстава во Македонија во последните 73 години која доживеала најмногу изведби. До оваа бројка ... Повеќе

Shfaqja “Bukuroshja dhe Bisha” për herë të 350-të me radhë në skenën e Teatrit të Fëmijëve dhe të Rinjve

12.12.2018

News image

Në skenën e Teatrit Të Fëmijëve dhe të Rinjve sot në ora  19, për të 350-të herë me radhë do të luhet shfaqja “Bukuroshja dhe Bisha”. Premiera e kësaj shfaqje ka qenë më 6 shkurt të vitit 1998 me skenën e njëjtë dhe kjo është shfaqja e vetme në Maqedoni në ... Повеќе

Виртуозот на виолина Вадим Репин оваа среда солист со Македонската филхармонија

12.12.2018

News image

Македонската филхармонија в среда (12 декември) во 20 часот ќе одржи симфониски концерт под наслов „Магична виолина“, на кој како солист ќе се претстави еден од најголемите виолинисти на денешницава, Вадим Репин од Русија ... Повеќе

Virtuozi i violinës Vadim Repin, sot paraqitet si solist me Filarmoninë e Maqedonisë

12.12.2018

News image

Filarmonia e Maqedonisë të mërkurën (12 dhjetor) në orën 20 do të mbajë koncert të simfonisë me titull „Violina magjike“, në të cilin si solist do të prezantohet një nga violinistët më të mëdhenj të kohës së sotme, Vadim Repin, nga Rusia ... Повеќе

Четврта конференција „Неолитот во Македонија“

12.12.2018

News image

Во Археолошкиот музеј на Македонија денеска ќе се одржи четвртата конференција „Неолитот во Македонија“ ... Повеќе

Konferenca e katërt „Neoliti në Maqedoni “

12.12.2018

News image

Në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë sot do të mbahet konferenca e katërt „Neoliti në Maqedoni“ ... Повеќе

Промоција на монографијата на Таки Павловски во Музејот на Град Скопје

12.12.2018

News image

Во Музејот на Град Скопје денеска во 12:30 часот ќе биде промовирана монографијата на Таки Павловски во 10 тома, со која уметникот одбележува значаен јубилеј - 50 години творештво ... Повеќе

Promovim i monografisë së Taki Pavllovskit në Muzeun e Qytetit të Shkupit

12.12.2018

News image

Në Muzeun e Qytetit të Shkupit, sot në orën 12:30 do të promovohet monografia e Taki Pavllovskit në 10 vëllime, me të cilën artisti shënon jubileun e rëndësishëm – 50 vite krijimtari ... Повеќе

Слики со мотиви од македонските градови изложени во Велес

Во Ликовниот салон во Велес , од вчера (24 јануари 2018) е отворена тематска изложба насловена „Урбани документи: пејзаж - град - предел“, на Националната галерија на Македонија...

izlozba_ngm_veles_24_jan_208

Повеќе...

Крушево: Културно-уметничка програма, се одбележува денот на раѓање на Тоше Проески

Со пригодна културно-уметничка програма, денес (четврток 25 јануари) во Крушево се одбележува роденденот на македонската и балканска музичка ѕвезда Тоше Проески, кој трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа на 16 октомври 2007 година кај Нова Градишка, Хрватска...

tose_izlozba

Повеќе...

Во Кавадарци отворена изложба на дела од Кичевската ликовна колонија

Изложба со дела од Кичевската ликовна колонија е отворена синоќа во галеријата при Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ во Кавадарци...

tri-chetki

Повеќе...

Во Куманово гостува изложбата „Велес низ стари фотографии“

Во изложбениот салон на Центарот за култура „Трајко Прокопиев“ во Куманово вечерва во 19 часот ќе биде отворена изложбата „Велес низ стари фотографии“...

zlozba_kumanovo_veles_fotografii_25_jan_2018

Повеќе...

Кинескиот танцов спектакл, по Велес вечерва во МНТ

Вечерва во Македонскиот народен театар, во 20 часот, Пекиншката академија за танц ќе ја изведе претставата „Фен Мо“. Гостувањето е дел од програмата на Танц фест-Скопје, а со овој настап Скопје танц академијата ја отвора сезоната на Годината на танцот....
tanc_fest

Повеќе...

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia