kultura_logo_2

Придружете ни се на Facebook

Соопштенија

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

„Аждер“ нова премиера на битолскиот Народен театар

19.11.2018

News image

На сцената на Народниот театар во Битола утре (20 ноември) со почеток во 20 часот премиерно ќе биде изведена претставата „Аждер“ ... Повеќе

„Kuçedra“ - premierë e re në Teatrin Popullor të Manastirit

19.11.2018

News image

Në skenën e Teatrit Popullor në Manastir, nesër  (20 nëntor), me fillim në orën 20 do të shfaqet premiera e shfaqjes „Kuçedra“ ... Повеќе

Самостојна изложба на Стефан Димовски во МКЦ

19.11.2018

News image

Во галерискиот простор на Младинскиот културен центар, денеска (понеделник), во 20 часот, ќе биде отворена самостојната изложба на уметникот Стефан Димовски ... Повеќе

Ekspozitë e pavarur e Stefan Dimovskit në QKR

19.11.2018

News image

Në hapësirën e Galerive në Qendrën Kulturore të të Rinjve sot (e hënë), në orën 20, do të hapet ekspozita e pavarur e artistit Stefan Dimovski ... Повеќе

Работна сесија за програмата „Креативна Европа“

19.11.2018

News image

Работна сесија за програмата „Креативна Европа – Проекти за соработка“ ( 20 ноември, 12 часот, НУ Музеј на современата уметност во Скопје) и панел- дискусија на тема „Креативна Европа – Проекти за книжевни преводи и Европската награда за литература“ (21 ноември, 12 часот, Дом на занаетчии во Куманово) ... Ве известуваме ... Повеќе

Sesioni i punës për programin “Evropa Kreative“

19.11.2018

News image

Sesioni i punës për programin “Evropa Kreative - Projekte për Bashkëpunim” (20 nëntor, ora 12, IN Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup) dhe panel-diskutimi mbi temën “Evropa Kreative - Projekte për përkthime letrare dhe Çmimi Evropian për Letërsinë” (21 Nëntor, Ora 12, Shtëpia e zejtarëve në Kumanovë) ... Повеќе

Анализа на реализацијата на реконструкција на објектот НУ Албански театар – Скопје

16.11.2018

News image

Министерството за култура на РМ, ја објавува Анализата на реализацијата на реконструкцијата на објектот НУ Албански Театар – Скопје, што ја изработи работната група во состав: д-р.Слаѓана Тасева - координатор и адвокатот Фидан Даскалов ... Повеќе

Analiza e realizimit të rikonstruktimit të objektit IN Teatri Shqiptar - Shkup

16.11.2018

News image

Ministria e Kulturës e publikon Analizën e realizimit të rikonstruktimit të objektit IN Teatri Shqiptar – Shkup, që e ka përpiluar Grupi i punës, në përbërje: dr. Sllagjana Taseva – koordinatore dhe avokati Fidan Dimitrov ... Повеќе

Во Битола почнува фестивалот „Музика од светот“

16.11.2018

News image

Јубилејното, 10-то издание на меѓународниот фестивал на „Музика од светот“, започнува на 16 ноември (петок) во Битола ... Повеќе

Në Manastir fillon Festivalit “Muzikë nga Bota”

16.11.2018

News image

Jubileu i edicionit të 10-të të Festivalit ndërkombëtar “Muzikë nga Bota” fillon më 16 nëntor (e premte) në Manastir ... Повеќе

Голем саем на книгата во „Феникс“

16.11.2018

News image

Издавачката куќа„ Феникс“, од 15ноември до 15 декември 2018 година  организира Голем саем на книгата во своите четири продавници во Скопје ... Повеќе

Panair i madh i Librit në “Feniks”

16.11.2018

News image

Shtëpia Botuese “Feniks” prej dt. 15 nëntor deri më 15 dhjetor të vitit 2018 organizon Panairin e madh të Librit në katër dyqanet e veta në Shkup ... Повеќе

Премиера на „Фестен“ на Бузалковска во Драмски

16.11.2018

News image

На 16 ноември (петок) во Драмскиот театар – Скопје ќе биде изведена премиерата на „Фестен“ (Прослава) од Дејвид Елдриџ, во режија на Зоја Бузалковска ... Повеќе

Premierë e “Festen” e Buzallkovskës në Teatrin e Dramës

16.11.2018

News image

Më 16 nëntor (e premte) Teatrin e Dramës – Shkup do të jepet premiera “Festen” (Festa) nga Dejvid Eldrixh, me regji të Zonja Zoja Buzallkovskës ... Повеќе

Филмска проекција и разговор со Белинда Казим-Камински

15.11.2018

News image

Во киносалата на Музејот на современата уметност во Скопје, на 15 ноември (четврток)  ќе се одржи проекција на два краткометражни филма и разговор со Белинда Казим-Камински, уметница, истражувачка и писателка од ... Повеќе

Projeksion filmik dhe biseda me Belinda Kazimi - Kaminski

15.11.2018

News image

Në Sallën e kinemasë të Muzeut të Artit Bashkëkohor në Shkup, më 15 nëntor (e enjte)  do të mbahet projeksioni i dy filmave me metrazh të shkurtër dhe bisedë me Belinda Kazim - Kaminski, artiste, studiuese dhe shkrimtare nga Vj... Повеќе

Меѓународниот ден на археологијата 2018

15.11.2018

News image

Центарот за научни истражувања и промоција на културата „Хаемус“, на 15 ноември (четврток) во ЕУ - Инфоцентарот, ќе одржи серија предавања по повод „Меѓународниот ден на археологијата ... Повеќе

Dita Ndërkombëtare e Arkeologjisë 2018

15.11.2018

News image

Qendra për Hulumtime Shkencore dhe Promovim të Kulturës „Haemus“, më 15 nëntor (e enjte) në Info-qendrën - EU, do të mbajë një sërë ligjëratash me rastin e „Ditës Ndërkombëtare të Arkeologjisë 20... Повеќе

Изложба од ликовната колонија „Лесново“ во Прилеп

15.11.2018

News image

На 16 ноември (петок), во 12.00 часот во ликовната галерија од ЦК „Марко Цепенков“ ќе биде поставена изложба на дела од меѓународната ликовна колонија „Лесново 2018“ што по 27-ми пат годинава ја организираше Домот на културата „Злетовски рудар“ од ... Повеќе

Ekspozitë nga kolonia e artistike “Lesnovo” në Prilep

15.11.2018

News image

Më 16 nëntor (e premte), në ora 12.00 në Galerinë e artit figurativ nga QK „Marko Cepenkov“, do të hapet ekspozita e veprave të kolonisë ndërkombëtare artistike “Lesnovo 2018”, e cila, për të 27,-të herë, këtë vit organizohet nga Shtëpia e Kulturës “Minatori i Zletovës” nga Probishtip... Повеќе

Славчо Максимовски изложува во Велес

15.11.2018

News image

На 15 ноември (четврток), во 19 часот во Ликовниот салон во Велес ќе се отвори  изложбата на слики на  ликовниот уметник  Славчо Максимовски, насловена „Психологија на белата ... Повеќе

Sllavço Makimovski me ekspozitë në Vele

15.11.2018

News image

Më 15 nëntor (e enjte) në orën 19, në Sallonin e artit figurativ në Veles do të hapet ekspozita e fotografive të artistit Sllavço Maksimovski, e titulluar “Psikologjia e vajzës së ba... Повеќе

„Лисистрата“ на сцената на Велешкиот театар

15.11.2018

News image

На големата сцена во Театарот „Јордан Х.К-Џинот“ во Велес на 15 ноември  (четврток) ќе биде изведена претставата „Лисистрата“ од Аристофан, во режија и сценска адаптација на режисерот од Ерменија Хакоб ... Повеќе

“Lisistrata” në skenën e Teatrit të Velesit

15.11.2018

News image

Në skenën e madhe të Teatrit “Jordan H.K-Xhinot” në Veles, më 15 nëntor (e enjte) do të jepet shfaqja “Lisistrata” nga Aristofani, me regji dhe adaptim skenik të regjisorit nga Armenia, Hakob Ga... Повеќе

Oбјавен Конкурсот за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2019 година

14.11.2018

News image

Министерството за култура денеска во печатените медиуми и на веб-страницата www.kultura.gov.mk го објави Конкурсот за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2019 година ... Повеќе

Shpallet Konkursi për ndarjen e kompensimeve për artistët e pavarur, për vitin 2019

14.11.2018

News image

Ministria e Kulturës sot në mediat e shkruara dhe në ueb - faqen www.kultura.gov.mk e shpalli Konkursin për ndarjen e kompensimeve mujore për artistët e pavarur, për vitin 2019 ... Повеќе

Концерт по повод 100 години од раѓањето на Никола Бадев

14.11.2018

News image

На 15 ноември (четврток) во  Македонската опера и балет во 20:00 часот ќе се одржи концерт во чест на 100 години од раѓањето на доајенот на македонската народна песна, Никола Бадев и 70 години во етерот ... Повеќе

Koncert me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Nikolla Badevit

14.11.2018

News image

Më 15 nëntor (e enjte) në Operën dhe Baletin e Maqedonisë, në ora 20 do të mbahet koncert për nder të 100 vjetorit të lindjes së doajenit të këngës popullore maqedonase, Nikolla Badev dhe 70 vite në eter ... Повеќе

Џозеф Алези, прв тромбонист во престижната Њујоршка филхармонија во Скопје

14.11.2018

News image

На 15 ноември во 20 часот, оркестарот на Македонската филхармонија предводен од маестро Борјан Цанев, ќе ги изведе делата: „Адаџо за Јагода Сланева“ од македонскиот композитор Љубомир Бранѓолица, Концерт за тромбон и оркестар од францускиот композитор Анри Томази, како и фантастичниот балет „Петрушка“ од рускиот композитор Игор Стравински ... Повеќе

Xhozef Alezi, trombonist i parë në Filarmoninë prestigjioze të Nju Jorkut, në Shkup

14.11.2018

News image

Më 15 nëntor në orën 20, Orkestra e Filarmonisë së Maqedonisë drejtuar nga maestro Borjan Canev, do t’i interpretojë veprat: „Adaxho për Jagoda Sllanevën“ nga kompozitori maqedonas Lubomir Brangjolica, koncert për trombon dhe orkestër nga kompozitori francez Anri Tomazi, si dhe baletin fantastik „Petrushka“ nga kompozitori rus, Igor Stravinski ... Повеќе

Филмскиот фестивал „Џифони патува“ два дена во Струмица

14.11.2018

News image

По завршувањето на Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“ во Скопје, продолжува патувачкиот дел во помалите градови низ Македонија насловен „Џифони патува“. На 14 и 15 ноември патува во Струмица, каде што околу 600 ученици ќе гледаат филмови и ќе дебатираат под водство на актерката Оливера Аризанова Мансбарт, која ќе ... Повеќе

Festivali i filmit „Xhifoni udhëton“ dy ditë në Strumicë

14.11.2018

News image

Pas përfundimit të Festivalit të filmit për të rinj “Xhifoni Maqedoni” në Shkup, vazhdon pjesa udhëtuese në qytetet më të vogla nëpër Maqedoni, titulluar „Xhifoni udhëton“. Më 14 dhe 15 nëntor udhëton në Strumicë, ku rreth 600 nxënës do të shohin filma dhe do të debatojnë nën udhëheqjen e aktores ... Повеќе

Одржан основачки состанок на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека денес во Клубот на пратеници во Скопје се одржа првиот основачки состанок на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион...

Повеќе...

Зимско издание на „Скопје синема сити“ во Кинотеката на Македонија

Филмови за „Крафтверк“, Лиса Жерар, Лу Рид и Дејвид Боуви ќе бидат прикажани на претстојното зимско издание на Филмскиот фестивал за музички документарни филмови „Скопје синема сити“ што ќе се одржува утре и задутре (2 и 3 февруари) во Кинотеката на Македонија...

skopje_sinema_siti1

Повеќе...

Македонија со посебна годишна програма за Европската година на културното наследство 2018

Под мотото „Кон споделена одговорност за заштита на културното наследство“, денеска во ЕУ Инфоцентарот во Скопје, беше презентирана и лансирана годишната програма за одбележување на Европската година на културното наследство 2018.  За деталите на програмата и аспектите на одбележување на оваа година на национално и европско ниво говореа директорката на Управата за заштита на културното наследство, Елеонора Петрова – Митевска, министерот за култура на Република Македонија, Роберт Алаѓозовски и амбасадорот на ЕУ во нашата земја, Самуел Жбогар...

Alagjozovski_Godina_na_Evropsko_kulturno_nasledstvo_31_jan_2018_foto1

Повеќе...

Обраќање на министерот за култура, презентација на Годишната програма за одбележување на Европската година на културното наследство 2018

Обраќање на министерот за култура на Република Македонија, Роберт Алаѓозовски по повод презентацијата на Годишната програма на Управата за заштита на културното наследство за одбележување на „Европската година на културното наследство 2018“, одржана на 31 јануари 2018 во ЕУ Инфоцентарот во Скопје...

Alagjozovski_Godina_na_Evropsko_kulturno_nasledstvo_31_jan_2018_foto1

Повеќе...

Виртуозот Роман Симовиќ вечерва настапува со Македонската филхармонија

„Чајковски и Бетовен“ е насловот на вечерашниот симфониски концерт на Македонската филхармонија, на кој како солист ќе настапи еден од најуспешните црногорски и европски виолинисти - Роман Симовиќ (1981), моментно концерт-мајстор на реномираниот Лондонски симфониски оркестар, а во исто време е ангажиран и како концерт-мајстор со Марински театар и со Минхенската филхармонија...

simovic_filharmonija_31_jan_2018

Повеќе...

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia