Пропаѓањето на „Св Ѓорѓи“ во Курбиново е запрено, почнуваат интензивни активности за заштита и реставрација

Министерот за култура на Република Македонија, Роберт Алаѓозовски денес одржа прес конференција пред црквата Св.Ѓорѓи во с.Курбиново. Министерството за култура ја известува јавноста дека долгогодишното пропаѓање на црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново е запрено. Во оваа 2018-та година, по повеќегодишен  застој, пропусти па и нестручност во реставрацијата на еден од најрепрезентативните објекти на нашето културно наследство, означуваме почеток на еден нов процес - процес на стручна, внимателна и одговорна грижа за оваа наша значајна знаменитост и еден од најрепрезентативните објекти на нашето културно наследство, кој датира од XII век...

За таа цел, Министерството за култура и Владата на Р.М во Буџетот за 2018-та, обезбедија средства во висина од почетни 2.500.000 денари, со подготвеност од Министерството тие да достигнат до 15 милиони денари, доколку реализацијата тече со посакуваната динамика. Со овие средства во текот на годината ќе се изведат активности за изработка на Основниот проект за архитектурата во завршна фаза, ќе се спроведе административно одобрување на основниот проект за архитектурата, а ќе се реализираат и неколку фази од непосредната заштита: демонтажа на покривот, конструктивно зајакнување, конзервација на ѕидни платна и демонтажа на времениот покрив. За разлика од минатата година, кога преку Заводот и Музеј Битола за активностите во Курбиново имаше обезбедено средства во висина од само 1.000.000 денари, ова преставува значајно зголемување на средствата и можност да се реализираат повеќе значајни зафати на реставрација.   

Воедно, ја информираме јавноста дека во изминатиот неколкумесечен период, по барање на Министерството за култура, посебна Комисија формирана од Национален конзерваторски центар  – Скопје спроведе ревизија на активностите за реставрација што се спроведуваа претходно во Курбиново. 

Комисијата констатираше дека во изминатите години се направени одредени истражувања и зафати на архитектурата и живописот,  но резултатот се бројни парцијални решенија, кои не успеале да ги решат проблемите. За да се отстранат сите процедурални и стручни недоследности во конзервацијата на фрескоживописот, Комисијата од Министерството и НУ Завод и музеј – Битола се договорија во понатамошната реставрација и во целиот процес да се вклучат и надворешни меѓународни експерти со врвни познавања на византиската фреско - техника, чиишто ангажмани ќе бидат во функција на подобрување на квалитетот на понудените предлози од аспект на конструкција и материјали, нивната компатибилност со постојниот автентичен конструктивен систем и директното влијание на фрескоживописот.

Овој тим ќе изработи Програма за истражувачки работи, ќе го организира нејзиното спроведување и ќе изработи Проект за конзервација на живописот, ќе подготви Проект за презентација на живописот во црквата како и на живописот на западната, јужната и северната фасада, кој треба да биде усвоен од комисија составена од експерти за византиска уметност.

Во однос на температурата и влагата во црквата, ќе биде ангажиран климатолог кој ќе ги толкува добиените податоци и ќе предложи соодветни мерки во Проектот за конзервација и реставрација. Последна фаза на процесот ќе бидат археолошките истражувања и партерното уредување, што ќе се реализира по завршувањето на конзерваторско - реставраторските работи на архитектурата и фрескоживописот,  најдоцна до крајот на 2019-та година.

Сакаме уште еднаш да нагласиме дека во годината посветена на европското културното наследство, дополнително се изострува нашето внимание кон преиспитување и унапредување на грижата кон нашето богато културно наследство. Курбиново особено, но и други важни објекти и знаменитости се запустени и оставени на забот на времето повеќе години.   Наша недвосмислена намера е тоа да го спречиме веднаш. Културното наследство е наш врвен приоритет и ние со секоја наша постапка ќе дејствуваме во правец на поквалитетна и поавтентична заштита на нашето највредно богатство, со кое се гордееме во целиот свет.

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia