Прва информативна сесија за Конкурсот за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2018 г

Министерството за култура утре во 15 часот во просториите на Мултимедијалниот центар „Мала станица“ на Националната галерија на Македонија ја организира првата информативна сесија за сите потенцијални апликанти на Конкурсот за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2018 година.

Целта е заинтересираните да се запознаат подобро со целите и приоритетите на конкурсот и да ги дознаат сите информации потребни за подготвување поуспешна апликација. Првата информативна сесија ќе опфати седум паралелни инфосесии за сите конкурсни пријави по дејности.

Втората информативна сесија ќе се одржи онлајн на 1 ноември, од 14 до 16 часот на официјалната Фејсбук страница на Министерството за култура, а третата информативна сесија е закажана за 8 ноември од 15 часот во Мала станица и ќе има, исто така, седум паралелни инфосесии за сите конкурсни пријави по дејности.

Конкурсот за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2018 година беше распишан на 30 септември 2017, а рокот за пријавување е до 15 ноември 2017.

Поподробни информации за конкурсот и документите за аплицирање може да се најдат и подигнат на линкот: http://kultura.gov.mk/index.php/konkursi/3066--2018.