ПРИЛОЗИ КОН ДОГВОРОТ ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА

МАНИФЕСТАЦИЈА „ТОПОЛ КУЛТУРЕН БРАН                                                                                                                                

1.1. Образец за финансиски извештај за манифестацијата „Топол културен бран“

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

1.1 Образец за извештај за реализиран проект од областа на визуелни уметности, архитектура и дизајн

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот

ЦЕНТРИ НА КУЛТУРАТА, ФОЛКЛОР  И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на музичка и музичко- сценска дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа  на музичка и музичко сценска дејност

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА

1.1 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност  (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.3 Оперативен  и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

1.4 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

ДРАМСКА И ФИЛМСКА  ДЕЈНОСТ

1.1 За национална установа за проект од областа на драмска дејност - образец за постпродукција на претстава

1.2 За национална установа за проект од областа на драмска дејност - образец за финансиски извештај на претстава

1.3 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за месечен и годишен репертоар

1.4 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за остварени приходи на посебните сметки и расходи по намени

1.5 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.6 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

1.7 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.8 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ

1.1 Образец за извештај за реализација на фестивал и манифестација

1.2 Оперативен и финансиски план за реализација на фестивал и манифестација

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на фолклорна и сценско-уметничка дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на фолклорната и сценско-уметничката дејност

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

1.1 Финансиски план за користење буџетски сретства

1.2 Оперативен план за користење буџетски сретства

1.3 Образец за извештај за реализиран проект по Конкурсот за финансирање на проекти од областа на креативните индустрии 

1.4 Образец за извештај за реализиран проект во областа на Европските интеграции


ЗАШТИТА  НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО/АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА

1. Национални установи

1.1 Образец 1 - Финансиски извештај

1.2 Образец 2 - Трошоци за електрична енергија и комунални услуги

1.3 Образец 3 - Остварени приходи и расходи на посебните сметки

1.4.1 Образец 4 - Спецификација на трошоци - Библиотечна дејност

1.4.2 Образец 4 -Спецификација на трошоци - Музејска дејност

1.4.3 Образец 4 - Спецификација на трошоци - Заштита на недвижно културно наследство и аудиовизуелни добра

2. Други корисници

2.1 Образец за оперативен и финансиски план

2.2 Образец за финансиски извештај

kultura_logo_2

oglas

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia